ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τρίτη, 16/5/2017) 
Να κλίνετε το ρήμα work στον Present Continuous (Affirmative, Question, Negative)
**********************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 11/5/2017) 

Αντιγραφή: 2 φορές τις λέξεις από το Vocabulary.
 ΟρθογραφίαΌ,τι έχω για αντιγραφή.


**********************************************

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Δευτέρα, 8/5/2017) 

Τετράδιο Εργασιών: σελ. 49, Άσκηση 1
                                    σελ. 50, Ασκήσεις 3,                                                     και 4  

**********************************************

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 27/4/2017) 

Αντιγραφή: 2 φορές τις λέξεις

Ορθογραφία: ό,τι έχω για Αντιγραφή


**********************************************

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τρίτη, 25/4/2017) 

Ασκήσεις: Τετράδιο Εργασιών, σελ. 47, 48 Ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 

**********************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τρίτη, 4/3/2017) 


Ασκήσεις: Τετράδιο Εργασιών, σελ. 43, Ασκήσεις 1 και 3 και σελ. 44, Ασκήσεις 4 και 5
**********************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 30/3/2017) 


Αντιγραφή: ( 2 φορές) τις λέξεις
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.


**********************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Δευτέρα, 27/3/2017) 
Αντιγραφή: Το ρήμα have got (Affirmative, Question, Negative) (1 φορά)
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.


**********************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 16/3/2017) 
Αντιγραφή: Τις λέξεις από το λεξιλόγιο 2 φορές.


Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.
Ασκήσεις: Τετράδιο Εργασιών, σελ. 41, Ασκήσεις 1 και 2
                    και σελ. 42 άσκηση 3


**************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τρίτη, 14/3/2017) 
Αντιγραφή: Τις λέξεις από το Vocabulary 2 φορές.


Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.
Ανάγνωση: Το μάθημα στη σελ. 49
**************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 23/2/2017) 
Αντιγραφή: Τις παρακάτω λέξεις 2 φορές:
                   hopscotch = κουτσό
                   puzzle = παζλ
                   teddy bear = αρκουδάκι
                   doll = κούκλα
                   puppet = μαριονέτα
                   children = παιδιά
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.
***************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τρίτη, 14/2/2017 )

Αντιγραφή: Τις λέξεις από το λεξιλόγιο (2 φορές).

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.

Ασκήσεις για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών, σελ. 33-34, Ασκήσεις 1, 2, 3, 4

****************************************************************************


Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τρίτη, 6/2/2017 )


Αντιγραφή: Τις λέξεις από το λεξιλόγιο (2 φορές).

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.

*****************************************************************************

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Δευτέρα, 6/2/2017 )
Εργασίες: Τετράδιο Εργασιών, σελ. 32, ασκήσεις 3,4,5
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 2/2/2017 )
Ανάγνωση: H σελ. 35 του μπλε βιβλίου.
Εργασίες: σελ. 31, ασκήσεις 1, 2
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα

Αντιγραφή: Τις λέξεις από το λεξιλόγιο (2 φορές).
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.

*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τετάρτη, 25/1/2017 )


Εργασίες: σελ. 26, ασκήσεις 4, 5
                  σελ.27, ασκήσεις  2,  3
                 σελ. 28, ασκήσεις 4, 5*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τετάρτη, 18/1/2017 )
Αντιγραφή: Τις λέξεις από το λεξιλόγιο (1 φορά).
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.
Ανάγνωση: Το μάθημα της σελ. 31 του μπλε βιβλίου.
******************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Δευτέρα, 16/1/2017 )

Επανάληψη: Στους πληθυντικούς που έχουμε μάθει ως τώρα.

******************************************************************************


Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 12/1/2017 )

Αντιγραφή: Τα irregular nouns.
Ορθογραφία: Τα irregular nouns και επανάληψη στους κανόνες πληθυντικού.
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τετάρτη, 11/1/2017 )  • Διαβάζω και μαθαίνω τους κανόνες του πληθυντικού.

Ορθογραφία: Θα γράψουμε λέξεις στον ενικό αριθμό για να τις μεταφέρετε στον πληθυντικό.
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τετάρτη, 21/12/2016 )

Τετράδιο Εργασιών (πορτοκαλί): 
page 25, exercise  1, 2, 3
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Δευτέρα, 12/12/2016 )

Αντιγραφή: οι αριθμοί από το 1-10 (2 φορές) 
Ορθογραφία: ό,τι έχω για Aντιγραφή
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη,  8/12/2016 )

Αντιγραφή: οι λέξεις από το Vocabulary (2 φορές) 
Ορθογραφία: ό,τι έχω για Aντιγραφή

Τετράδιο Εργασιών: σελ. 23, άσκηση 1, 2

                                σελ. 24, άσκηση 4, 5
*****************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τετάρτη,  7/12/2016 )
Αντιγραφή: οι λέξεις από το λεξιλόγιο (2 φορές) Ορθογραφία: ό,τι έχω για αντιγραφή*******************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 1/12/2016 )

Αντιγραφή: οι λέξεις από το Notebook (2 φορές) Ορθογραφία: ό,τι έχω για αντιγραφή
Ανάγνωση: Το μάθημα της σελ. 25 (μπλε βιβλίο)

*******************************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 24/11/2016 )
Αντιγραφή και ορθογραφία: 
ό,τι έχουμε γραψει στο Grammar
*************************************************************

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Τετάρτη, 23/11/2016 )  • Αντιγραφή: 1 φορά ό,τι έχουμε γράψει στο Grammar 
  • Ορθογραφία: Ό,τι έχουμε αντιγραφή
*************************************************************
Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Δευτέρα, 14/11/2016 )


  • Αντιγραφή: 2 φορές ό,τι έχουμε γράψει στο Grammar 
  • Ορθογραφία: Ό,τι έχουμε αντιγραφή

***********************************************************      

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη 10/11/2016 )


  • Αντιγραφή: 2 φορές την προσωπική αντωνυμία (Personal Pronoun)             
  • Ορθογραφία: την προσωπική αντωνυμία (Personal Pronoun)   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ