ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΥΛΗ


Πέμπτη, 8/6/2017
ΓΛΩΣΣΑ
Επανάληψη

Ανάγνωση: Το υπόλοιπο  μάθημα από το Ανθολόγιο "Το περιβόλι του Σαμίχ", σελ. 155-158 (για Δευτέρα)

Ασκήσεις Γλώσσας: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κεφάλαιο 59, "Επαναληπτικό Μάθημα", σελ. 140-141

Ασκήσεις για το σπίτι: Όχι

ΙΣΤΟΡΙΑ
Κεφάλαιο 5, "Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων", σελ. 142-144
(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog εντός της ημέρας)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε

****************************************
Τετάρτη, 7/6/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Λίτσα Ψαραύτη, "Το περιβόλι του Σαμίχ", σελ. 154-158
Ανάγνωση: σελ 154 -155 (τέλος πρώτης πρότασης)
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ασκήσεις Γλώσσας: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, Κεφάλαιο 52, "Επαναληπτικό μάθημα", σελ. 124-125

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 22-23, Ασκήσεις 1, 2, 4

ΙΣΤΟΡΙΑ:
Επανάληψη από όλους στο προηγούμενο μάθημα που οι σημειώσεις του και οι ερωτήσεις του έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα του Blog.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Δεν προχωρήσαμε

************************************************
Τρίτη, 6/6/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Ναζίμ Χικμέτ, "Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά", σελ. 164
Ανάγνωση: Όλο το ποίημα
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ασκήσεις Γλώσσας: 
1)Γράψε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: δίνω, χορταίνω, μαθαίνω, φυτεύω
2)Γραάψε το β΄ενικό (εσύ) και β΄πληθυντικό (εσείς) πρόσωπο της Προστακτική (διαταγή) Ενεστώτα (για να κάνεις/-ετε κάτι συνέχεια/ για πάντα) Αορίστου (για να κάνεις/-ετε κάτι για μια φορά/ μια στιγμή/τώρα) των παραπάνω (υπογραμμισμένων) ρημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, Κεφάλαιο 51, Προβλήματα, σελ. 20-21

Προβλήματα για το σπίτι:
1) Ο Βαγγέλης αποταμίευσε 38€ και η αδελφή του η Κάλλια τα τριπλάσια χρήματα από τον Βαγγέλη. Θέλουν να αγοράσουν και οι δύο μαζί ενα ποδήλατο που κοστίζει 150€. α)Τους φτάνουν τα χρήματα που έχουν μαζέψει και οι δύο μαζί; β)Αν περισσεύουν χρήματα, πόσα χρήματα έχουν παραπάνω ή αν τους λείπουν χρήματα πόσα € χρειάζονται ακόμα;
ΛΥΣΗ:           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

2. Σε ένα πτηνοτροφείο υπάρχουν κότες, πάπιες και χήνες. Οι κότες είναι 4.108, ενώ οι πάπιες είναι 1.675 λιγότερες από τις κότες και οι χήνες 453 περισσότερες από τις πάπιες. α.) Πόσες είναι οι πάπιες; β) Πόσες είναι οι χήνες; γ) Πόσα είναι όλα τα πτηνά συνολικά;
ΛΥΣΗ:           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Δεν προχωρήσαμε********************************************
Παρασκευή, 2/6/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη στα ίδια

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κεφάλαιο 4, "Ο πολιτισμός σε κάθε βήμα", σελ. 118 - 122
Εργασία:
Μάθε την ιστορία αυτων που παρουσιάζουν οι δύο τελευταίες εικόνες της σελ 121

ΓΛΩΣΣΑ
Ασκήσεις Γλώσσας:
1. Να γράψεις τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων:
φοβάμαι, βοηθώ, οργανώνω
2.Γράψε τις παρακάτω φράσεις στον άλλο αριθμό(αλλά στην ίδια πτώση):
α. των πυρηνικών όπλων
β.το λευκό χρώμα
γ.οι ειρηνικοί άνθρωποι
δ.τους φιλοπόλεμους πολιτικούς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ασκήσεις Μαθηματικών:
1) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
α) 6,4 Χ 17=
β) 0,15 Χ 15=

2) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω διαιρέσεις:
α) 357 : 8 = 
β) 456 : 7 = 

3)Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω προσθέσεις και αφαιρέσεις (προσοχή στην υποδιαστολή):
α.) 4,8 + 0,34=
β.)0,015 + 1,98=
γ.)6,1 - 1,97=
δ.) 5,2 - 1,96=

4) Μετάτρεψε τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς:
α.) 3/100 =
β.) 5/10 =
γ.) 55/10 = 
δ.) 333/100 =

5) Μετάτρεψε τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα:

α.) 0,15 = ____
β.) 0,7 = ____
γ.) 0,009 =____
δ.) 1,17 = ____
*******************************************
Πέμπτη, 1/6/2017

ΓΛΩΣΣΑ
"Ένα παιδί γράφει στο Θεό", σελ. 60-62
Ανάγνωση: Όλο το ποίημα
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ασκήσεις για το σπίτι: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 51, "Προβλήματα", σελ. 122 - 123
Ασκήσεις για το σπίτι: Όχι

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προλάβαμε

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Δεν προλάβαμε

*********************************************
Τρίτη, 30/5/2017
ΓΛΩΣΣΑ
Η πτήση των γερανών, σελ. 56-59

Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας:
Απόλυτα και Τακτικά Αριθμητικά Επίθετα
Ανάγνωση: όλο
Αντιγραφή: ΟΧΙ
Ορθογραφία: ΟΧΙ
Ασκήσεις για το σπίτι: 
1)Να γράψεις τους Αρχικούς Χρόνους των παρακάτω ρημάτων: χαίρομαι, αρχίζω, κολυμπω
2)Να φτιάξεις από μία πρόταση με την κάθεμία από τις λέξεις του χθεσινού Λεξιλογίου της Ημέρας
3)Σύμφωνα με τις οδηγίες της σελ. 70 του τετραδίου εργασιών της Γλώσσας και με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου σου, προσπάθησε να φτιάξεις ένα περιστέρι οριγκάμια σε χαρτί Α4. Γράψε ύστερα πάνω του μια ευχή και το όνομά σου. Θα μαζέψουμε τα περιστέρια και θα τα κρεμάσουμε την Πέμπτη.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 50, Μέτρηση επιφάνειας. (συνέχεια /επανάληψη)

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε τις παρακάτω ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών:
1) α. 25,9+4,71=
    β. 6,17 +25,3=
    γ. 59,35 -28,49=
    δ.100,9 - 88,47=

2)α. 4,7 Χ 23 =
   β. 0,67 Χ 19 =
   γ. 239 : 7 = 
   δ. 587:6  =

3) Φτιάξε δεκαδικούς αριθμούς με τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα:
α. 72
    10
β. 145
    100
γ. 649
  1.000

4)Φτιάξε δεκαδικά κλάσματα με τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς:
α. 0,19=______
β.7,4=   ______
γ.1,225=______


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε********************************************
Δευτέρα, 29/5/2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 10. Γ΄ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3. "Η ακρόπολη των Μυκηνών"
και Κεφάλαιο 4. "Η καθημερινή ζωή των Μυκηναίων", σελ. 135 - 141
(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog εντός της ημέρας)

ΓΛΩΣΣΑ 
"Βοηθάμε να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας" σελ. 53- 55
Ανάγνωση: σελ. 53-54
Λεξιλόγιο Ημέρας: 
αβοήθητος, άστεγος, αμόρφωτος άνεργος, εθελοντής, πρόσφυγας, κίνδυνος, οργάνωση
Συντακτικό Φαινόμενο Ημέρας: Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο (εξάσκηση - παιχνίδι). (Σημειώσεις έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog).
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 63, Άσκηση 4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 50, "Μέτρηση της επιφάνειας", σελ. 120-121 
Ασκήσεις Μαθηματικών: Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών σελ. 19, Ασκήσεις 3 και 4

***************************************************
Παρασκευή, 26/5/2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 10. Γ΄ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. "Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες"
και Κεφάλαιο 2. "Οι Αχαιοί πήγαν και στην Κύπρο", σελ. 131 - 134
(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog εντός της ημέρας)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 49, "Μέτρηση του χρόνου", σελ. 118-119 (Επανάληψη -Εξάσκηση)
Ασκήσεις Μαθηματικών: Όχι
(Σημειώσεις για τη μέτρηση του χρόνου και τη χρήση του ρολογιού θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 2 "Η παράσταση αρχίζει".
και
Κεφάλαιο 3 "Μαλαματένιος αργαλειός κι ελεφαντένιο χτένι" σελ. 111-117
Αξίζει να διαβάσουμε:
*****************************************************************
Τετάρτη, 24/5/2017
ΓΛΩΣΣΑ
Του κόσμου τα παιδιά, σελ. 50-52
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ασκήσεις Γλώσσας: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 49, "Μέτρηση του χρόνου", σελ. 118-119 (Επανάληψη -Εξάσκηση)
Ασκήσεις Μαθηματικών: Όχι
Σημειώσεις για τη μέτρηση του χρόνου και τη χρήση του ρολογιού θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 9. Β΄ Κεφάλαιο 4. "Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών"
και Κεφάλαιο 5. "Η τέχνη των Μινωιτών", σελ. 123 - 130

(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog εντός της ημέρας)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε


********************************************
Τρίτη, 23/5/2017
ΓΛΩΣΣΑ
"Ο Καραγκιόζης φούρναρης", σελ. 44-48
Ανάγνωση: όλο (θα το κάνουμε σκετσάκι)
Λεξιλόγιο Ημέρας: 
αρτοπωλείο - ο/η αρτοπώλης
κρεοπωλείο - ο/η κρεοπώλης
ζαχαροπλαστείο - ο/η ζαχαροπλάστης
ιχθυοπωλείο -  ο/η ιχθυοπώλης
ανθοπωλείο - ο/η ανθοπώλης
βιβλιοπωλείο - ο/η βιβλιοπώλης
φαρμακείο - ο /η φαρμακοποιός
μαγειρείο - ο μάγειρας /η μαγείρισσα
κομμωτήριο - ο κομμωτής / η κομμώτρια
αρτοποιός-αρτοποιία -αρτοποιείο - αρτεργάτης
Αντιγραφή: 2 φορές τις λέξεις του Λεξιλογίου της ημέρας
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για Αντιγραφή
Ασκήσεις για το σπίτι: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 49. Μέτρηση του χρόνου, σελ. 118-119
Ασκήσεις για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 16-17, Ασκήσεις: 1, 2, 6

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 7 "Ο πολιτισμός μας".
Κεφάλαιο 1. "Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων", σελ. 106 - 110
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μελέτης, σελ. 43, Άσκηση 2 και 3.

*****************************************
Δευτέρα, 22/5/2017
ΓΛΩΣΣΑ
α) 18η ΕΚΘΕΣΗ
β) Γραμματικό Φαινόμενο ημέρας= Παθητική Φωνή

Ασκήσεις για το σπίτι: Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας:
1. Γράψε σε ποια φωνή ανήκει το καθένα από τα παρακάτω ρήματα:
κοιμούνται =__________
ξυπνάμε=____________
πλένεις=____________
αποφασίζουμε=_______
ντυνόμαστε=_________
πλένεστε=___________

2.Να κλίνεις τον Ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων: σηκώνομαι, φαίνομαι, χαίρομαι

3. Να γράψεις τους Αρχικούς Χρόνους των ρημάτων: ντρέπομαι, έρχομαι, φοβάμαι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 58, Προβλήματα, σελ. 138-139

Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Κάνε τις παρακάτω πράξεις:
α. 6,77 - 0,033=
β. 7,200 - 3,25 =
γ. 1,285 + 2,05 =
δ. 30,08 + 22,383 =

2) Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
α. 0,67 Χ 15 =
β. 1,32 Χ 24 =
γ. 45,3 Χ 19 =
δ. 10,8 Χ 20 =

3) Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις:
α. 349 : 5 =
β. 500 : 6 =
γ. 450 : 7 =
δ. 225 : 8 =

ΙΣΤΟΡΙΑ
Κεφάλαιο 2. "Το ανάκτορο της Κνωσού"
και Κεφάλαιο3. "Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών", σελ. 117 - 122

(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog εντός της ημέρας)******************************************
Παρασκευή, 19/5/2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 58, Προβλήματα, σελ. 138 - 139

ΙΣΤΟΡΙΑ
Δεν προχωρήσαμε

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Κατασκευές
******************************************
Πέμπτη, 18/5/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Σοφία Ζαραμπούκα, "Ο ωραίο Δαρείος", σελ. 127 - 129

Σχεδιάγραμμα 18ης Έκθεσης
(Το σχεδιάγραμμα θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog)

Ανάγνωση: σελ. 127 και 128
Άσκηση για το σπίτι: Γράψε στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων  Γλώσσας ένα κείμενο με θέμα: "Η μητέρα μου"

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 9, Β' ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Κεφ.1 Η Μινωική Κρήτη, σελ. 115-116
(Σημειώσεις, ερωτήσεις κτλ θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog εντός της ημέρας)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πώς πολλαπλασιάζουμε έναν δεκαδικό αριθμό;
(Σημειώσεις θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog).

Ασκήσεις για το σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών να κάνεις ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω πράξεις:
1) α. 48 Χ 37 =
    β. 4,8 Χ 16 =
    γ. 0,64 Χ 7 =
    δ. 1,14 Χ 15 =

2) α. 439 : 7 =
    β. 506 : 8 = 
    γ. 114 : 3 =
    δ. 612 : 4 =

3) α.  5.138 + 2.124 + 612 =
    β.   7.029 + 1.135 + 29 =

4)  α. 8.000 - 4.145 =
     β. 9.804 - 7.896 =


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Δεν κάναμε)
**********************************************
Τρίτη, 16/5/2017
ΓΛΩΣΣΑ
Καλή όρεξη, σελ. 40-43

Λεξιλόγιο Ημέρας:
επιτρεπόμενα, απαγορευμένα, ανεπίτρεπτα, ωφέλιμα, ανώφελα, βλαβερά, υγιεινά, ανθυγιεινά, νόστιμα, γευστικά, άνοστα

Ανάγνωση: Κείμενα από σελ. 40-41
Αντιγραφή:
Λέξεις από λεξιλόγιο ημέρας + λέξεις από άσκηση 8, σελ. 43,  Βιβλίου Γλώσσας
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για Αντιγραφή.
Ασκήσεις Γλώσσας: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
α)Επανάληψη σε πολλαπλασιασμούς διαιρέσεις
β)Κεφάλαιο 53, Αριθμοί μέχρι το 10.000, σελ. 128-129

Ασκήσεις Μαθηματικών:
α) Να κάνεις στο τετράδιο εργασιών /ασκήσεων Μαθηματικών ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω πράξεις:
45 Χ 19=
37Χ 24 =
145:6=
819:8=

β)Στο τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, να γίνουν η άσκηση 3 της σελ. 24 και οι ασκήσεις 4 και 5 της σελ. 25

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 3, Κυκλοφορούμε με ασφάλεια, σελ. 53- 55

Άσκηση: Να κάνετε (όσα παιδάκια δεν έχετε κάνει) την άσκηση 2 της σελ. 17 του Τετραδίου Εργασιών της Μελέτης.
*********************************************
Δευτέρα, 15/5/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 8, Κεφάλαιο 2 "Η τέχνη των Κυκλαδιτών", σελ. 108-110
(Ερωτήσεις και σημειώσεις του σημερινού μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΓΛΩΣΣΑ
Ψωμί, σελ. 37-39

Λεξιλόγιο ημέρας:
πρωτόσταλτο, πρωτάλεστο, πρωτονύφη, πρωτόπλαστα, πρωταθλητής, πρωταγωνιστής, Πρωτομαγιά, πρωτοφερμένος, πρωτόγονος, πρωτοβρόχια

Ανάγνωση:
Όλο το ποίημα

Αντιγραφή:
Οι λέξεις της άσκησης 9, σελ. 39 του Βιβλίου της Γλώσσας
                       +
Λεξιλόγιο Ημέρας
(2 φορές)

Ορθογραφία:
ό,τι έχεις για Αντιγραφή

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο εργασιών, σελ. 52, Άσκηση 1 και σελ. 53, Άσκηση 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 57, Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί, σελ. 136 - 137
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο εργασιών σελ 32-33, Ασκήσεις 1, 2, 5, 6

*************************************************
Παρασκευή, 12/5/2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Διαιρέσεις τριψήφιου διαιρετέου με μονοψήφιο διαιρέτη (συνέχεια)

Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω διαιρέσεις:
α) 135 : 4 =
β) 246 : 6 =
γ) 357 : 8 =
δ) 468 : 3 =
ε) 529 : 5 =

2) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ  τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
α) 36 Χ27 =
β) 47 Χ 10 =
γ) 79 Χ 9 =
δ) 243 Χ 4 =
ε) 47 Χ 18 =

3)Ένας τσοπάνης μοίρασε 425 πρόβατα στους 3 γιους του και αυτά που του περίσσεψαν τα χάρισε στον παραγιό του.
α) Πόσα πρόβατα πήρε ο κάθε γιος;
β) Πόσα πρόβατα πήρε ο παραγιός;

4) Ένα εργοστάσιο MP3 πούλησε 4 κιβώτια με ΜΡ3. Το κάθε κιβώτιο είχε μέσα 35 ΜΡ3. Αν το ένα ΜΡ 3 κόστιζε 52€, πόσα χρήματα εισέπραξε το εργοστάσιο;

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 8, Κεφάλαιο 1 "Η ζωή των Κυκλαδιτών", σελ. 108-110
(Ερωτήσεις και σημειώσεις του σημερινού μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 3 Κεφάλαιο 2 "Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφορά στη ζωή μας", σελ. 51-52

*********************************************
Πέμπτη, 11/5/2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 55, Διαιρέσεις Ι, σελ. 132-133 (Μαθαίνουμε να διαιρούμε διψήφιους με μονοψήφιους και τριψήφιους με μονοψήφιους αριθμούς)
Ασκήσεις για το σπίτι:
1)Να γίνουν στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων μαθηματικών ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω διαιρέσεις:
α)531:4=
β)742 : 2=
γ) 853 :7=
δ) 864 : 3 = 
ε) 978: 5=

2) Στο τετράδιο εργασιών Μαθηματικών σελ. 28, να γίνει η πρώτη στήλη από την άσκηση 2

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 3, Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Κεφ. 1, "Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα", σελ. 49-50
Μαθαίνουμε:

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος, σελ. 16, Άσκηση 1 και 2 (ζωγράφισε το αγαπημένο σου μεταφορικό μέσο)

ΓΛΩΣΣΑ
Το πιο γλυκό ψωμί (συνέχεια)

Λεξιλόγιο Ημέρας: 
οργώνω -το όργωμα
ζυμώνω -το ζύμωμα
φουρνίζω - το φούρνισμα
σπέρνω -η σπορά
λιχνίζω -το λίχνισμα
θερίζω -ο θερισμός
αλωνίζω -το αλώνισμα
αλέθω - το άλεσμα

Αντιγραφή: 2 φορές οι λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή

Ασκήσεις Γλώσσας: 
1) Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων γλώσσας κάνε την άσκηση 3 της σελίδας 49 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας
2) Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων γλώσσας κάνε την άσκηση 4 της σελίδας 51 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας

********************************************
Τετάρτη, 10/5/2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 3, "Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα" σελ. 104-106
και
Ενότητα 8, "Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα" - Εισαγωγή, σελ. 107

(Ερωτήσεις και σημειώσεις του σημερινού μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 56, Διαιρέσεις ΙΙ, σελ. 134-135 (Μαθαίνουμε να διαιρούμε τριψήφιους με μονοψήφιους αριθμούς)

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω διαιρέσεις:
α)578 : 4 = 
β) 567: 3 =
γ) 896 : 5 =
δ) 458 : 3 =
ε) 654 : 3 =

ΓΛΩΣΣΑ
Δεν προχωρήσαμε

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 5, Ανασκόπηση
************************************************
Δευτέρα, 8/5/2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 2, "Νεολιθική εποχή" σελ. 101-103

(Ερωτήσεις και σημειώσεις του σημερινού μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 56, Διαιρέσεις ΙΙ, σελ. 134-135

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 30, Άσκηση 3 και σελ. 31, Άσκηση 6

ΓΛΩΣΣΑ
Δεν προχωρήσαμε
**********************************************
Παρασκευή, 5/5/2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 7, Κεφάλαιο 1, "Παλαιολιθική εποχή" σελ. 98-100

(Ερωτήσεις και σημειώσεις του σημερινού μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 47, Διαιρέσεις, σελ. 114-115
Ασκήσεις για το σπίτι:
Φωτοτυπία Σαββατοκύριακου + Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 13, Άσκηση 6.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 2, "Ενέργεια, τροφή, ζωή", σελ. 88-89
Μαθαίνουμε:

Άσκηση για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος, σελ. 34, Άσκηση 2
*******************************************
Πέμπτη, 4/5/2017

"Το πιο γλυκό ψωμί" (συνέχεια) σελ. 32-36

Ανάγνωση:
Το κείμενο, σελ. 32-33

Λεξιλόγιο ημέρας:
πλούσιος
ευτυχισμένος
παράξενος
γκρινιάρης
ασπρομάλλης
φτωχός
σοφός
ξέγνοιαστος
μαγείρισσα
φουρνάρισσα
πριγκίπισσα
βασίλισσα
μέλισσα

Συντακτικό Φαινόμενο Ημέρας:
Ευθύς και Πλάγιος λόγος (εντός της ημέρας θα αναρτηθούν σημειώσεις στην αρχική σελίδα του Blog)

Αντιγραφή:
Οι λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας (2 φορές) + να γράψω από μια πρόταση για κάθεμιά από αυτές τις λέξεις. (Για Δευτέρα)

Ορθογραφία:
Ό,τι έχω για αντιγραφή(Για Δευτέρα)

Ασκήσεις Γλώσσας:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 48, Άσκηση 1 (το υπογραμμισμένο τμήμα της Άσκησης) (Για Δευτέρα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 46, Πολλαπλασιασμοί (συνέχεια)
Ασκήσεις για το σπίτι(Για αύριο Παρασκευή):
1) Να γίνουν κάθετα οι παρακάτω πράξεις:
α)  16 Χ 134=
β) 15 Χ 126= 
γ) 215 Χ  60=

2) Ένα κουτί έχει μέσα 14 μαρκαδόρους. Μια μεγάλη κούτα έχει μέσα 24 τέτοια κουτιά με μαρκαδόρους. Το πολυκατάστημα σχολικών ειδών "School" αγόρασε 6 τέτοιες μεγάλες κούτες. Πόσους μαρκαδόρους συνολικά αγόρασε το πολυκατάστημα;

3)Στο σχολείο μας έχουμε 6 τάξεις και η κάθε τάξη έχει 3 τμήματα και το κάθε τμήμα έχει 25 μαθητές. Πόσοι είναι όλοι οι μαθητές του σχολείου μας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δεν προχωρήσαμε


*******************************************
Τετάρτη, 3/5/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
α) Επαναληπτικό Τεστ στην 6η Ενότητα
β) Ενότητα 7. Η εποχή του λίθου.
     Εισαγωγή, σελ. 97

(Ερωτήσεις και σημειώσεις του σημερινού μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΓΛΩΣΣΑ
"Το πιο γλυκό ψωμί", σελ. 28 - 31
Ανάγνωση: όλο το κείμενο
Αντιγραφή και Ορθογραφία:
Άσκηση Γλώσσας:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 48, Άσκηση 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 46. "Πολλαπλασιασμοί" , σελ. 112 - 113 (Επανάληψη)

Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Στο τετράδιο εργασιών μαθηματικών, σελ. 10, κάνε στην άσκηση 2 το πρόβλημα με τα σκυλάκια και την άσκηση 3.
2) Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων μαθηματικών κάνε ΚΑΘΕΤΑ τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
α. 30 Χ 46 = 
β. 200 Χ 29 =
γ. 400 Χ 28 =
δ. 150 Χ 6 =
ε. 3.900 Χ 8 =
********************************************
Παρασκευή, 28/4/2017

ΕΚΘΕΣΗ 17η

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη στην Οδύσσεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Πρόληψη παιδικών Ατυχημάτων

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 1, "Γιατί είναι απαραίτητη η τροφή στη ζωή μας;" σελ. 86-87

Μαθαίνουμε:


**************************************
Πέμπτη, 27/4/2017
ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο: "Γεια σου, χαρά σου Βενετιά", σελ. 23-25

Λεξιλόγιο Ημέρας: 
συνάντηση
αποκοιμιέμαι
λύσσα
κόκαλο
+
Φιλάω τη μαμά μου στο μάγουλο.
Φυλάω το αγαπημένο μου παιχνίδι σε κρυψώνα για να μην το βρει κανείς.
Ανάγνωση: Το ποίημα της σελ. 23
Αντιγραφή: Η τρίτη στροφή του ποιήματος + οι λέξεις του σημερινού λεξιλογίου
Ορθογραφία: Ό,τι έχετε για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας βάλε σε αλφαβητική σειρά τα ουσιαστικά της άσκησης 5 της σελ. 25 του Βιβλίου της Γλώσσας


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 45, "Επαναληπτικό Μάθημα", σελ. 108 - 109
Προβλήματα για το σπίτι:
1.Μια ταινία την α΄εβδομάδα προβολής της στους κινηματογράφους έκοψε 3.280 εισιτήρια. Την β'  εβδομάδα έκοψε 240 εισιτήρια λιγότερα.
α) Πόσα εισιτήρια έκοψε την β'  εβδομάδα;
β) Πόσα εισιτήρια έκοψε και τις δύο εβδομάδες μαζί;

2. Ένας ζαχαροπλάστης πούλησε 48 πάστες προς 2€ την κάθε μία και 67 προφιτερόλ προς 3€ το καθένα. Πόσα χρήματα εισέπραξε συνολικά;

3. Ο Θοδωρής έχει 4 σακουλάκια με 18 καραμέλες το καθένα και 7 πακέτα με 12 σοκολατάκια το καθένα.
α. Πόσες καραμέλες και πόσα σοκολατάκια έχει;
β. Ποια είναι περισσότερα, τα σοκολατάκια ή η καραμέλες και πόση είναι η διαφορά τους;

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικά βιντεάκια με θέμα τον κόσμο των ζώων.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δεν προλάβαμε.
Σήμερα και για αυτό το Σαββατοκύριακο δε θα αναρτηθούν Επαναληπτικές Φωτοτυπίες σε Γλώσσα και Μαθηματικά γιατί θα έχουν να κάνουν επανάληψη για το Διαγώνισμα Ιστορίας που θα γράφουμε την Τρίτη.
********************************************
Τετάρτη, 26/4/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο: "Στο νησί του Αίολου", σελ. 19-22
Τι μάθαμε σήμερα: Πώς φτιάχνουμε την περίληψη ενός κειμένου (Ξανά).
Λεξιλόγιο Ημέρας: 
πολυάριθμος
πουβασανισμένος
πολύχρονος
πολυαγαπημένος
πολυτάραχος
Ανάγνωση: Το κείμενο της σελ. 19-20
Αντιγραφή: Το κειμενάκι της άσκησης 11 της σελ. 22 του βιβλίου και οι λέξεις του λεξιλογίου από το σημερινό και από το προηγούμενο μάθημα (Δευτέρας) 2 φορές με ωραία γράμματα.

Ορθογραφία: Ό,τι έχετε για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας γράψε με τον τρόπο που μάθαμε την περίληψη του κειμένου των σελ. 19 -20


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 44, "Προβλήματα", σελ. 106 - 107
Κεφάλαιο 45, "Επαναληπτικό Μάθημα", σελ. 108 - 109
Ασκήσεις για το σπίτι:
Οι Ασκήσεις 2, 4 και 6 των σελίδων 108 - 109 του Βιβλίου Μαθηματικών. Ειδικά την άσκηση 2 θέλω να την κάνετε με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε και μέσα στην τάξη.


ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 6 "Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες", σελ. 94 - 95 (Σχεδιάγραμμα, ερωτήσεις και σημειώσεις του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα του Blog).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε

**********************************************
Τρίτη, 25/4/2017

ΓΛΩΣΣΑ


Κείμενο: "Μία αληθινή ιστορία", σελ. 15-18
Τι μάθαμε σήμερα: Πώς φτιάχνουμε την περίληψη ενός κειμένου.
Ανάγνωση: Το κείμενο της σελ. 15-16
Αντιγραφή: ΟΧΙ
Ορθογραφία: ΟΧΙ


Ασκήσεις Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:
1) Γράψε με τον τρόπο που μάθαμε την περίληψη του κειμένου των σελ. 15 -16
2)Κάνε την άσκηση 3 του Τετραδίου εργασιών Γλώσσας, σελ. 41. ΟΧΙ Έκθεση, μία σύντομη παράγραφο που θα αναφέρεται σε ένα διαστημικό ταξίδι που θα ήθελες να κάνεις, απαντώντας σε όλα αυτά που έχουμε υπογραμμίσει στο τετράδιο εργασιών Γλώσσας, σελ. 41. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 41, "Μέτρηση μάζας" σελ. 100-101
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών, σελ. 37, Ασκήσεις 4 και 5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε


*****************************************
Δευτέρα, 24/4/2017


ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα 6, Κεφάλαιο 5 "Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη", σελ. 92 - 93 (Σχεδιάγραμμα, ερωτήσεις και σημειώσεις του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη σελίδα του Blog).ΓΛΩΣΣΑΚείμενο: "Μία αληθινή ιστορία", σελ. 15-18Λεξιλόγιο Ημέρας (μπλοκάκι): 

αεροδρόμιο

αερόστατο

αεροπλάνο

αεροπόρος

αεροσυνοδός

αερόσακος

αεροδιάδρομος

αεροσκάφοςΓραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Εθνικά ονόματα και επίθετα από εθνικά ονόματα
Σχεδιάγραμμα 17ης Έκθεσης:

Θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του BlogΑνάγνωση: ΟΧΙ

Αντιγραφή: ΟΧΙ

Ορθογραφία: ΟΧΙ

Άσκηση Γλώσσας: Χρησιμοποιώντας το σχεδιάγραμμα έκθεσης που κάναμε σήμερα στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας περίγραψε ένα πασχαλινό έθιμο.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 40, "Αριθμοί μέχρι το 7.000" σελ. 98-99
Ασκήσεις για το σπίτι:
Α.) Στο τετράδιο εργασιών Μαθηματικών (λεπτό βιβλίο), να γίνουν οι ασκήσεις 2 και 3 της σελίδας 34
Β) Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Μαθηματικών 
α)να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πράξεις:
     34,85 - 3,824 = 
     1,89 + 35, 064= 
β) μετάτρεψε τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς:
34/100 =
5/100 =
5/10 =
34/1.000 =
34/10 =
γ) μετάτρεψε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα:
0,06=
0,17=
0,001=
13,85 = 
4,5 =

********************************************************************
Τετάρτη, 5/4/2017

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφ. 37 "Μεγάλη Παρασκευή: Η ζωή εν τάφω " και
Κεφ. 38 "Χριστός Ανέστη"
Κεφ.39 "Λαμπρή μέρα ξέχωρης χαράς"

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 4 "Στο νησί του ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων", σελ. 89 - 91 (Σχεδιάγραμμα, ερωτήσεις και σημειώσεις του μαθήματος θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη σελίδα του Blog).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη
Ασκήσεις για το σπίτι:
Να γίνουν στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών οι παρακάτω πράξεις:

1) Να γίνουν κάθετα οι παρακάτω προσθέσεις:
α)15,02 + 0,377+8,119 =
β)2.345 + 1.188 + 904 =

2) Να γίνουν κάθετα οι παρακάτω αφαιρέσεις:
α) 24,25-1,839 =
β) 4.009 - 2.896 =

3)Μετάτρεψε τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα: 
0,350 =__
3,08=___
13,13=__
2,3=__

4)Μετάτρεψε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς:
   25  =
1.000

 36  =

 10

 125  =

100

   5     =
1.000


ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Πασχαλιάτικες κατασκευές


*********************************************
Τρίτη, 4/4/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας: Πάσχα,Κυρίου Πάσχα, σελ.64
Πασχαλινά έθιμα του τόπου μας (συζήτηση)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 36. Ο Ιησούς στο Σταυρό, σελ. 105-106

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 38, "Επαναληπτικό Μάθημα", σελ. 94-95 + Επαναληπτικές ασκήσεις στους δεκαδικούς αριθμούς

Ασκήσεις για το σπίτι (για το τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων Μαθηματικών )
1.) Κάνε κάθετα τις παρακάτω πράξεις:
α) 34,64 + 15,7=
β)46,08 + 25,74=

2)Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις:
α)73 : 100=
β)537 : 1.000 = 
γ)43 : 1.000 =

3)Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα:
α)5,8 = __
β)3,85 = __
γ)62,04=__
δ)6,204 = __

4)Πολλαπλασίασε τους παρακάτω αριθμούς:
α)3,14 Χ 100 =
β) 0,29 Χ 10 = 
γ) 3,7 Χ 1.000 = 
δ) 3,04 Χ 10=


*******************************************
Δευτέρα, 3/4/2017

ΕΠΑΝΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 3, "Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη ", σελ. 87-88
(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα της ενότητας έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Κεφάλαιο 37, Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς, σελ. 92-93
και
Κεφάλαιο 38, Επαναληπτικό Μάθημα, σελ. 94-95
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών, σελ.  33, Άσκηση 5 και Άσκηση 6

*****************************************
Παρασκευή, 31/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
16η Έκθεση

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 2, "Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης", σελ. 85-86

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφ. 35, "Αρχίζουν τα πάθη του Χριστού", σελ. 102-104

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Προσπάθεια κατασκευής πασχαλιάτικης κάρτας.
**************************************************
Πέμπτη, 30/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Δεν προχωρήσαμε


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Κεφάλαιο 37, Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς, σελ. 92-93
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών, σελ.  30, Άσκηση2 οι κιτρινισμένες πράξεις και Άσκηση 3


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Κατασκευή Πασχαλινής Κάρτας, α΄μέρος

******************************************
Τετάρτη, 29/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Φωτεινή Φραγκούλη, "Παππούς και εγγονή", σελ. 160-163
Λεξιλόγιο Ημέρας: 
παίρνω - πήρα
περνώ - πέρασα
φεύγω - έφυγα
πλένω - έπλυνα

Σχεδιάγραμμα 16ης Έκθεσης

Ανάγνωση: όλη η σελίδα 162

Αντιγραφή: Το επίθετο πολύς-πολλή-πολύ  +  Λεξιλόγιο Ημέρας (2 φορές)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή

Άσκηση Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών κι ασκήσεων Γλώσσας γράψε ένα κείμενο με θέμα: Ο παππούς μου / Η γιαγιά μου. Θα σε βοηθήσει το σχεδιάγραμμα 16ης Έκθεσης που γράψαμε σήμερα. (Το σχεδιάγραμμα θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 36, Δεκαδικοί Αριθμοί, σελ. 90-91
Ασκήσεις για το σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών κάνε τις παρακάτω πράξεις:

α)  Ένα μηχανικό μολύβι έχει  1, 11  €. Ποιος από τους δύο μπορεί να  το αγοράσει; (Υπογράμμισε τη σωστή απάντηση και ζωγράφισε δίπλα σε κάθε παιδί τα κέρματα που αντιστοιχούν στα λεφτά τους).
 • Ο Αλέκος που έχει 1, 02 €
 • Ο Αντώνης που έχει 1,20 €
 • Κανένας απ’ τους δύο 
β)Γράφω πόσα χρήματα δείχνουν οι παρακάτω δεκαδικοί αριθμοί , όπως στο παράδειγμα:

3,08 €:  3 € και 8 λεπτά               
0,70 € :  …………………….
4,25 €: ………………………           
6,09 €: ……………………….
38,72 €: ……………………...      
0,08 €:……………………….. 

γ)Γράφω με δεκαδικούς αριθμούς πόσα € είναι τα παρακάτω χρηματικά ποσά:

 • 52 λεπτά του ευρώ :__________€ 

 • 50 ευρώ και 20 λεπτά:________€

 • 50 ευρώ και 99 λεπτά: _______€

 • 6 λεπτά του ευρώ :__________€

 • 15 ευρώ και 8 λεπτά: _______ €

 • 23 ευρώ και45επτά: _________€

 • 30 λεπτά του ευρώ :_________€

 • 5 ευρώ και 25 λεπτά: ________€

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δεν προχωρήσαμε.

********************************************
Τρίτη, 28/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας: "Τα ταξίδια του παππού" (συνέχεια), σελ. 11-14

Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Το επίθετο πολύς - πολλή -πολύ (Θα αναρτηθούν εντός της ημέρας σχετικές σημειώσεις στην αρχική σελίδα του Blog).

Λεξιλόγιο Ημέρας:
ταξίδι, 
ταξιδιώτης - ταξιδιώτισσα, 
ταξιδεύω, 
ταξιδιάρικος-η-ο, 
καλοτάξιδο, 
συνταξιδιώτης, 
συνταξιδεύω, 
ταξιδιάρης-α, 
ταξιδιωτικός-η-ο, 
πολυταξιδεμένος-η-ο, 
ταξιδευτής

Ανάγνωση: Όλο το κείμενο σελ. 11-12

Αντιγραφή:Άσκηση 6 + Άσκηση 7 (Βιβλίου σελ. 14) + Λεξιλόγιο Ημέρας (2 φορές με ωραία γράμματα)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή

Ασκήσεις Γλώσσας: 
α)Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 36, Άσκηση 2

β) Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 38, Άσκηση 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 36, Δεκαδικοί Αριθμοί (σημειώσεις θα αναρτηθούν εντός της ημέρα στην αρχική σελίδα του Blog)
Ασκήσεις:
α) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 28, Άσκηση 3

β) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ, 29, Άσκηση 5 

γ) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 29, Άσκηση 7


***********************************************
Δευτέρα, 27/3/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 1, "Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες" σελ. 83 (συνέχεια κεφαλαίου)
Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αντίστοιχη σελίδα του Blog.

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Γλώσσας: "Τα ταξίδια του παππού", σελ. 8 - 10
Γλωσσολογικά Φαινόμενα Ημέρας: 
α) Σχηματισμός παραγράφων.
β) Κυριολεξία/Μεταφορά.
γ) Τα ρήματα με κατάληξη -άβω και οι εξαιρέσεις τους.

Λεξιλόγιο Ημέρας: 
ραφτόπουλο
ράφτης
ράφτρα
ραφτάκι
ραπτομηχανή
ράψιμο
ραφτικά
ράμματα
ραφτάδικο

Ανάγνωση: Το κείμενο της σελ. 8

Αντιγραφή: Το κειμενάκι της άσκησης 8, σελ. 10 + οι λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας (2 φορές)

Ορθογραφία: Ό,τι έχεις για αντιγραφή.

Άσκηση Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας κάνε την άσκηση 3, σελ. 37 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας. Προσοχή στο σχεδιάγραμμα και σε  αυτά που πρέπει να γράψεις σε κάθε παράγραφο.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 35, Δεκαδικά Κλάσματα και Δεκαδικοί Αριθμοί, σελ. 88-89

Ασκήσεις για το σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων Μαθηματικών κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:
1. Μετάτρεψε σε δεκαδικά κλάσματα του παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς:
0,7 = 
0,07 = 
1,17 = 
1,07 =
0,017 = 

2. Μετάτρεψε σε δεκαδικούς αριθμούς τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα:

**********************************************
Πέμπτη, 23/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Επανάληψη στη γραμματική του βιβλίου.

Αντιγραφή:
Τα ρήματα της σελ. 85 του βιβλίου Γλώσσας σε Ενεστώτα και Αόριστο (μια φορά με ΠΟΛΥ ωραία γράμματα)

Ορθογραφία:
Ό,τι έχεις για αντιγραφή.

Ασκήσεις Γλώσσας:
Το φυλλάδιο του 21ου Σ/Κ το οποίο θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 35, "Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί".

Ασκήσεις Μαθηματικών:
Το φυλλάδιο του 21ου Σ/Κ το οποίο θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog.*************************************************
Τετάρτη, 22/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο: "Η καταστροφή των Ψαρών", σελ. 78-79
Λεξιλόγιο Ημέρας: 
επανάσταση, ελευθερία, απειλώ, αγώνας, αντίσταση, ήρωας, ηρωικός-η-ο
Ανάγνωση: Το κειμενάκι της σελίδας 78 και το ποίημα της σελ. 79
Αντιγραφή: ΟΧΙ
Ορθογραφία: ΟΧΙ
Ασκήσεις Γλώσσας:
1. Γράψε σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα:
γίνεται, έφερε, παριστάνεται, παρουσιάζεται, προσπαθεί, υπάρχουν

2. Γράψε τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:
Ο -->
σουλτάνος -->
απειλεί -->
το -->
μικρό -->
νησί -->
επειδή -->
ενισχύει -->
τον -->
ιερό -->
αγώνα -->

3. Συμπλήρωσε το πινακάκι με την ταυτότητα των ουσιαστικών με το άρθρο τους:
                            Γένος     Αριθμός    Πτώση
της γης
οι κάτοικοι
τη γνώμη
των παλικαριών
του στεφανιού


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 35, Δεκαδικοί κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί, σελ. 88-89
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 26, Άσκηση 3 και σελ. 27, Άσκηση 6

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε.

*********************************************
Τρίτη, 21/3/2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 34, "Δεκαδικά Κλάσματα", σελ. 86-87
Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Στο τετράδιο εργασιών Μαθηματικών (λεπτό βιβλίο) κάνε την άσκηση 5 στη σελίδα 25
2) Στο τετράδιο ασκήσεων/εργασιών Μαθηματικών κάνε τις παρακάτω ΚΑΘΕΤΑ πράξεις:
α)5.678 - 1.467 =
    1.106 - 946 =
    2.021 -1.484 =

β) 39 Χ 17 =
    64 Χ 28 =
    39 Χ 500 =
    45 Χ 300 =
************************************************
Δευτέρα, 20/3/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 1, "Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες", σελ. 82 (μισό κεφάλαιο).
(Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αντίστοιχη σελίδα του Blog).

ΓΛΩΣΣΑ
α) Έκθεση 15η
β)Επανάληψη σε γραμματική.
γ)Καταλήξεις ρημάτων και εξαιρέσεις.

Λεξιλόγιο Ημέρας:
καθαρίζω, σκουπίζω, ξεσκονίζω, δακρύζω, κατακλύζω, συγχύζω, αθροίζω, δανείζω, πήζω, πρήζω, ματώνω, μπαλώνω, χώνω, διορθώνω, χορεύω, μαγειρεύω, κλέβω, μαθαίνω, παθαίνω, προλαβαίνω, καταλαβαίνω, μένω, δένω, πλένω
Ανάγνωση: ΟΧΙ
Αντιγραφή: Οι λέξεις του λεξιλογίου (2 φορές)
Ορθογραφία: Ό,τι έχεις για αντιγραφή
Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε τις παρακάτω ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών και ασκήσεων Γλώσσας:
1) Γράψε τα παρακάτω ρήματα στο β΄ενικό και β΄πληθυντικό της προστακτικής Ενεστώτα και Αορίστου:
              ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ      ΑΟΡΙΣΤΟΣ
αθροίζω-_____ ______     _____    _____
δανείζω-_____ ______     _____     _____
μαθαίνω-____ ______      _____    _______
μαλώνω- ___ ______     ______ _______
 μαγειρεύω- ___ ____    ______ _______ τηλεφωνώ- ____ ____   _____ _____ χτυπώ-   _____ ______     _____ ______

2)Βρες ποια από τα παρακάτω ρήματα βρίσκονται στην ενεργητική και ποια στην παθητική φωνή :
σκουπίζουν __________
 ντύνετε       __________
ντύνεστε     __________
φαίνονται   __________
φαίνεται      __________
θέλετε         __________
έρχεστε      __________
καθόμαστε  _________

3) Γράψε τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις της φράσης:
Μου-______
το-_______
θύμισε-______
όταν - _______
μου - ________
ζήτησε - ______
το - _________
μολύβι - ______
μου - ________
γελώντας - _______

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε.

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνω τις ΚΑΘΕΤΑ παρακάτω πράξεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών:
α) 35 Χ 50 = 
     42 Χ 24 = 
     29 Χ 18 =
β) 3.126 - 1.858 = 
    2.014 - 1.824 =
    4.000 - 1.099 =
***********************************************
Παρασκευή, 17/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Επανάληψη στην ενότητα.
Αντιγραφή:
Βιβλίο Γλώσσας, Λέξεις σελ. 72 (2 φορές)
Ορθογραφία:
Ό,τι έχω για αντιγραφή.
Ασκήσεις Γλώσσας:
Οι Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας 20ου Σ/Κ που έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 34, "Δεκαδικά Κλάσματα"
Ασκήσεις για το σπίτι: 
Οι Επαναληπτικές Ασκήσεις  20ου Σ/Κ Μαθηματικών που έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 6, Εισαγωγή, σελ. 81
Ερωτήσεις και πληροφορίες της Ενότητας θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη σελίδα του Blog.

**********************************************

Πέμπτη, 16/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο, σελ. 68 "Στον σταθμό..."

Λεξιλόγιο:
ακριβός σκύλος
δέκα ακριβώς 
λίρα νόμισμα
λύρα μουσικό όργανο
μύλος - ανεμόμυλος - νερόμυλος
Μήλος νησί
μηλιά δέντρο
μιλιά ομιλία
ψηλή πολυκατοικία
ψιλή βροχή
τύχη, ευτυχία, τυχερός
τα τείχη του κάστρου
οι τοίχοι του σπιτιού
το κλήμα με τα σταφύλια
το κλίμα ενός τόπου
σύγχρονο, γρήγορο, καθαρό, αξιόπιστο, ασφαλές

Αντιγραφή:
2 φορές το Λεξιλόγιο της Ημέρας (για αύριο Παρασκευή)

Ορθογραφία:
Ό,τι έχω για Αντιγραφή(για αύριο Παρασκευή)

Άσκηση Γλώσσας:
Βασισμένοι στο σχεδιάγραμμα 15ης Έκθεσης (έχει ήδη αναρτηθεί στην Αρχική σελίδα του Blog) γράψε στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας ένα κείμενο με θέμα: "Το Αττικό Μετρό στη Ζωή μας".(για αύριο Παρασκευή)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 34, "Δεκαδικά Κλάσματα", σελ. 86-87
Ασκήσεις για το σπίτι:
ΟΧΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δεν προχωρήσαμε. ********************************************
Tετάρτη, 15/3/2017


ΓΛΩΣΣΑ
"Στο Αττικό Μετρό", σελ. 66-70
Γραμματικά Φαινόμενα Ημέρας:
α) Ρήματα με κατάληξη -αίνω/-ένω
β)Μετοχές
Σημειώσεις για τα γραμματικά φαινόμενα θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog.
 Λεξιλόγιο Ημέρας:

Αντιγραφή: Βιβλίο Γλώσσας, Γράφω σωστά, Ασκήσεις 7 και 8, σελ. 70

Ορθογραφία: Ό,τι έχουμε για αντιγραφή
Ασκήσεις Γλώσσας:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ.30-33 Ασκήσεις 2, 3 και 5ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 33, "Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000", σελ. 84-85
Ασκήσεις για το σπίτι: 
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 22, Άσκηση 3 (μιση), σελ. 23 Άσκηση 5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Δεν προχωρήσαμε)

*************************************************
Tρίτη, 14/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Μ. Κριεζή-Ρ. Καπετανάκη, "Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη", σελ. 23-25
Ανάγνωση: Σελ. 23-24  το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου

Λεξιλόγιο Ημέρας: άπληστος, συμφεροντολόγος, επικίνδυνος, αισιοδοξία, υγεία, ευτυχία, αγωνία, μηχανή ανακύκλωσης, μυρωδιά, σκοτεινιάζω, τηγανίζω, απαγορεύεται, δημοσιογράφος, δήμαρχος, περιβάλλον.

Αντιγραφή: 2 φορές οι λέξεις από το λεξιλόγιο της ημέρας.

Ορθογραφία: Ό,τι έχεις για αντιγραφή.

Άσκηση Γλώσσας για το σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων της Γλώσσας κάνε τα παρακάτω:
1) Χαρακτήρισε το δήμαρχο Χαρχούδα δικαιολογώντας τους χαρακτηρισμούς σου μέσα από τις ενέργειές του και γράψε αν θα τον ήθελες για Δήμαρχό σου και για ποιο λόγο.
2) Γράψε ποια είδη ανακύκλωσης γνωρίζεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κεφάλαιο 9, "Ζώα του γλυκού νερού", σελ. 79-80 
Διαβάζω για την επόμενη φορά:

****************************************
Δευτέρα, 13/3/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη στο Τρωικό Πόλεμο
Άσκηση για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας, σελ. 31, Άσκηση 4

ΓΛΩΣΣΑ
Επαναληπτικό Διαγώνισμα
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 27, Άσκηση 5, να γίνει πάνω στο λεπτό βιβλίο της Γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επαναληπτικό Διαγώνισμα
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 38-39, Ασκήσεις 2 και 3.*****************************************************************
Παρασκευή, 10/3/2017

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφ. 34 "Το κακό ασχημίζει τη ζωή", σελ. 99-100

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 8, "Ο Δούρειος Ίππος και η καταστροφή της Τροίας", σελ.78-79
Σημειώσεις, σχεδιάγραμμα και ερωτήσεις για το μάθημα θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη σελίδα του Blog.

ΓΛΩΣΣΑ
Έκθεση 14η
Ασκήσεις για το σπίτι: Για μεγαλύτερη εξάσκηση πριν από το διαγώνισμα Γλώσσας της Δευτέρας έχουν αναρτηθεί επαναληπτικές ασκήσεις 19ου Σαββατοκύριακου στην αρχική σελίδα του Blog.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 42, "Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά", σελ. 102-103
Ασκήσεις για το σπίτι: Για μεγαλύτερη εξάσκηση πριν από το διαγώνισμα Μαθηματικών της Δευτέρας έχουν αναρτηθεί επαναληπτικές ασκήσεις 19ου Σαββατοκύριακου στην αρχική σελίδα του Blog. 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Κυρά Σαρακοστή: Κατασκευή
************************************************
Πέμπτη, 9/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
"Το ηλιακό λεωφορείο", σελ. 64-65

Λεξιλόγιο Ημέρας: ηλιόλουστος, ηλιέλαιο, ηλιαχτίδα, ηλίανθος, ηλιοθεραπεία
Ανάγνωση: Όλο το ποίημα
Αντιγραφή: Η 2η στροφή του ποιήματος + οι λέξεις της άσκησης 5+ οι λέξεις του σημερινού λεξιλογίου (για Τρίτη)
Ορθογραφία: Ο,τι έχω για Αντιγραφή (για Τρίτη)
Ασκήσεις Γλώσσας: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 44 "Προβλήματα", σελ. 104
                       +
ένας ακόμα (σύντομος) τρόπος αφαίρεσης με κρατούμενα
Ασκήσεις για το σπίτι: 
1) Τετράδιο Εργασιών, σελ. 42, Ασκήσεις 1 και 2
2) Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων των Μαθηματικών σου κάνε τις παρακάτω πράξεις:
α) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω αφαιρέσεις με το σύντομο τρόπο:
4.384 - 2.849 =
3.018 - 1.824 =
5.114 - 1.809 =
β)Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις:
52 : 9=___ Υ=___
45 : 8=___ Υ=___
36 : 7=___ Υ=___
28 : 6=___ Υ=___
19 : 5=___ Υ=___

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 8, Ζώα της θάλασσας, σελ. 77-78

Μαθαίνω για το επόμενο μάθημα:

******************************************
Τετάρτη, 8/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
"Μηχανές του μέλλοντος", σελ. 60-63
Λεξιλόγιο Ημέρας: σχεδιάζω, συναρμολογώ, αναλαμβάνω, σκάβω, ψήνω, ζυμώνω, επισκευάζω
Σχεδιάγραμμα 14ης Έκθεσης: το σχεδιάγραμμα της έκθεσης θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αντίστοιχη σελίδα του Blog
Ανάγνωση: όλο το κείμενο σελ. 60-61
Αντιγραφή: η κιτρινισμένη φράση και λέξεις των ασκήσεων 8 και 9 του Βιβλίου της Γλώσσας και οι λέξεις του σημερινού λεξιλογίου (2 φορές)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας γράψε μια ιστορία για μια φανταστική συνάντηση με τον αγαπημένο σου υπερήρωα / την αγαπημένη σου υπερηρωίδα. 
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα που θα βρεις στην αρχική σελίδα του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 43, "Συμμετρία", σελ. 104-105
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 40 Άσκηση 1 και σελ. 41 Ασκήσεις 4 και 5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε


**********************************************
Tρίτη, 7/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Ντιντιέ Λεβύ, "Άντζελμαν", σελ. 173-177
Ανάγνωση: τη σελ. 175 του κειμένου
Αντιγραφή: Λεξιλόγιο Βιβλίου Γλώσσας. σελ. 53 (1 φορά)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας κάνε την παρακάτω άσκηση:


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 32, "Επαναληπτικό Μάθημα", σελ. 80-81
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 20, Άσκηση 2, σελ. 21, Ασκήσεις 5 και 6

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε

**********************************************
Δευτέρα, 6/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
"Φτιάξε μου έναν σιδερένιο άνθρωπο", σελ. 56 -59
Ανάγνωση: Το κείμενο των σελ. 56-57
Αντιγραφή:
Βιβλίο Γλώσσας, Ασκήσεις  7 και 8, σελ.59
2 φορές

Ορθογραφία:
Ό,τι έχω για αντιγραφή 

Ασκήσεις Γλώσσας:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 23, Άσκηση 3 (να γίνει πάνω στο Τετράδιο Εργασιών της Γλώσσας)


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 31, "Προβλήματα", σελ. 78-79
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, Ασκήσεις 3 και 4, σελ. 19
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρόβλημα 4 να φτιάξεις μόνο ένα πρόβλημα, χωρίς να το λύσεις (πράγμα που θα το κάνουμε α΄πυριο στην τάξη όλοι μαζί)


ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 7, "Το τέλος του Αχιλλέα", σελ. 76-77
Ερωτήσεις, σημειώσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αντίστοιχη σελίδα του Blog.

************************************************
Παρασκευή, 3/3/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη σε ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα στον Τρωικό πόλεμο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 33, "Η Αγία Φιλοθέη: παράδειγμα καλοσύνης", σελ. 97-98
Διάβασε για επόμενο μάθημα:

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:
Κατασκευή

**********************************************
Πέμπτη, 2/3/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Επανάληψη

Ασκήσεις για το σπίτι: (για αύριο Παρασκευή)
Κάνε τα παρακάτω στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας
1) Να κλίνεις τα ουσιαστικά: ο βάτραχος, η έξοδος, το κάστανο
2) Να γράψεις τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μία από τις λέξεις της παρακάτω φράσης:
Εσύ μου χάρισες το καινούριο κόκκινο φόρεμά σου, όταν εγώ σου το ζήτησα.
3) Να γράψεις τους Αρχικούς Χρόνους των παρακάτω ρημάτων: χορεύω, οδηγώ, ντύνω

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη

Ασκήσεις για το σπίτι:(για αύριο Παρασκευή)
Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Μαθηματικών κάνε τις παρακάτω πράξεις:
1) Πολλαπλασιασμοί:
37 Χ 28 =
46 Χ 16 =
65 Χ 32 =

2) Διαιρέσεις:
    49 : 5 =___ Υ=
    38 : 6 = ___ Υ=
    27 : 7 =___ Υ=
    16 : 8 =___ Υ =

3) Αφαιρέσεις:
    9.013 - 7.849 = 
    2.500 - 1.983 =

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 32, "Ο καλός Σαμαρείτης", σελ. 95 - 96

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
Άσκηση για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Εικαστικών, σελ. 14, Άσκηση 1, φτιάξε χρωματολόγια 5 αγαπημένων σου χρωμάτων (τις αποχρώσεις τους) χρησιμοποιώντας ξυλομπογιές
*************************************************
Τετάρτη, 1/3/2017


ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Γλώσσας, "Το χαρούμενο λιβάδι", σελ. 49 - 53

Ανάγνωση: Κείμενο, σελ. 49 - 50
Αντιγραφή: ΟΧΙ
Ορθογραφία: Οι ίδιες φράσεις που είχα να μάθω και σήμερα
Ασκήσεις για το σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:
1) Γράψε το β΄ ενικό / β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και αορίστου των παρακάτω ρημάτων:
ετοιμάζω, μαγειρεύω, ξεσκονίζω, τηλεφωνώ, στολίζω

2)Να κλίνεις και στους δύο αριθμούς τα παρακάτω ουσιαστικά:
ο μάγειρας, η γιορτή, το αμύγδαλο

3)Γράψε τους Αρχικούς Χρόνους των ρημάτων: ετοιμάζω, μαγειρεύω

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη σε προσθέσεις- αφαιρέσεις τετραψήφιων, πολλαπλασιασμούς διψήφιων, διαιρέσεις με υπόλοιπο, κλάσματα.
Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Να γίνουν οι διαιρέσεις:
45 : 7 = __ Υ=__
56: 8 = __ Υ=__
67 : 9=___Υ=__
78 : 10=__ Υ=__
89 : 11=__ Υ=__ 

2)Δείξε με σχήματα τα παρακάτω κλάσματα:
α) 4/6
β) 8/10
γ) 1/3

3) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω πράξεις:
α)1.385 + 2.408 + 329 =
β)5.005 + 1.879 + 64 =
γ) 5.000 - 2.487 = 
δ) 5.111 - 2.487 =

4.) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
α) 54 Χ 17 = 
β) 45 Χ 26 = 
γ) 36 Χ 37 = 
δ) 36 Χ 40 =

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 7, "Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους", σελ. 74-76
Διαβάζω το:

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος, σελ. 28, Ασκήσεις 12 και 13 (προφορικά) 

*************************************************************************
Τρίτη, 28/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ

Επανάληψη

Λεξιλόγιο Ημέρας για το μπλοκάκι:
Οι φράσεις:

 • Να σας ζήσει!
 • Η ώρα η καλή! Καλά στέφανα!
 • Πολύχρονη!
 • Καλοτάξιδο! Καλορίζικο!
 • Να ζήσετε!
και οι κιτρινισμένες φράσεις της άσκησης 4. της σελίδας 17 του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας


Αντιγραφή: μία φορά τις λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας
Ορθογραφία: ό,τι έχω για Αντιγραφή
Ασκήσεις Γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων γλώσσας  κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:
α)Να γράψεις το β΄ενικό / β΄πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και αορίστου των παρακάτω ρημάτων:
στολίζω, δανείζω, αγαπώ, χτυπώ, σηκώνω, στρώνω
β)Βρες ποια από τα παρακάτω ρήματα ανήκουν στην ενεργητική και ποια στην παθητική φωνή:
έρχεσαι, κουράζονται, κατεβαίνω, ντρέπεστε, μπαίνουμε, φωνάζετε

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στον πολλαπλασιασμό διψήφιων αριθμών.

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων των μαθηματικών ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω πράξεις:
α) 53 Χ 18 =
    49 Χ 27 =
    36 Χ 36 =
    42 Χ 40 =

β) 4.114 - 1.897 =
     5.432 - 1.345 =

γ) 4.114 + 1.897 + 406 =ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Δεν προχωρήσαμε)
***********************************************
Πέμπτη, 23/2/2017

Δεν προχωρήσαμε σε κανένα μάθημα.

****************************************************
Τετάρτη, 22/2/2017

ΠΡΟΒΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στους πολλαπλασιασμούς μεταξύ διψήφιων αριθμών
Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
38 Χ 38 =
45 Χ 24 =
32 Χ 19 =
27 Χ 27 =

2) Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις:
52:5=____ Υ=____
63:7=____ Υ=____
49: 5=____ Υ=____
27:6=____ Υ=____
38:6=____ Υ=____

3)Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω προσθέσεις και αφαιρέσεις:
3.128 + 2.042 + 959 = 
2.145 + 2.855 + 678 =
3.500 - 1.879=
5.005 - 988 =

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε
***************************************************
Τρίτη, 21/2/2017

ΠΡΟΒΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 31, Προβλήματα, σελ. 78 -79

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 18, Προβλήματα 1 και 2.
Προσπάθησε να κάνεις τα προβλήματα και θα τα δούμε αύριο στην τάξη.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 6, "Κατοικίδια ζώα", σελ. 72-73
Άσκηση για το σπίτι:
Λαμβάνοντας υπόψιν όσα συζητήθηκαν στην τάξη εξήγησε τι εννοείς η φράση "Όλα τα κατοικίδια ζώα έχουν ανάγκη από φροντίδα..." και πρότεινε τρόπους με τους οποίους ένα άνθρωπος φροντίζει σωστά και υπεύθυνα το κατοικίδιό του.


*************************************************
Δευτέρα, 20/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ
13η Έκθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στους πολλαπλασιασμούς με δύο διψήφιους αριθμούς
Ασκήσεις για το σπίτι:
Να γίνουν στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πράξεις:
α) 43 Χ 32 =
    65 Χ 43 =
    76 Χ 54 =
    87 Χ 65 =

β) 5.000 - 3.809 =
    4.109 - 1.024 =
    6.220 - 1.821=

γ) 57 : 9= ___     Υ=___
    47 : 5=____     Υ=___
    37 : 6= ____     Υ=___
   27 : 7 = ___     Υ=____
17 : 8= ___         Υ=____

***********************************************
Παρασκευή, 17/2/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 6 " Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα",  σελ. 73-75
(Σχεδιάγραμμα, σημειώσεις και ερωτήσεις για το μάθημα θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στη σελίδα της Ιστορίας του Blog).

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 31, "Ο Θεός αγαπά και συγχωρεί". σελ. 93-94
Διαβάζουμε και μαθαίνουμε για την επόμενη φορά τα παρακάτω:

********************************************
Πέμπτη, 16/2/2017


ΓΛΩΣΣΑ


Γραμματικά φαινόμενα ημέρας: Επαυξημένες προτάσεις 
Άσκηση Γλώσσας: (για Παρασκευή 17/2) Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας γράψε μια ιστορία με θέμα: "Η ιστορία της ζωής μου, αν ήμουν ελαφάκι".
Χρησιμοποίησε το σχεδιάγραμμα της άσκησης 3, σελ. 20 του Τετραδίου Εργασιών της γλώσσας:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πολλαπλασιασμοί διψήφιων (επανάληψη)
Ασκήσεις για το σπίτι: 
(για Παρασκευή 17/2Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω πράξεις:
34 Χ 56 = 
98 Χ 76 = 
65 Χ 43 =
43 Χ 21 =
87 Χ 65 =

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κεφάλαιο 4, "Κατηγορίες φυτών" και
Κεφάλαιο 5, "Τα φυτά και το περιβάλλον τους".
Διαβάζεις για την επόμενη φορά:


***********************************************
Τρίτη, 14/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας,  "Από το ημερολόγιο του Ελτόν", σελ. 46-48
Ανάγνωση: κείμενο, σελ. 46
Γραμματικά φαινόμενα ημέρας: α)Τονισμός λέξεων (διπλός τονισμός για προπαροξύτονες που συνοδεύονται από κτητική αντωνυμία), β)αντίθετες λέξεις που ξεκινούν με  ξε-
Λεξιλόγιο ημέρας: ημέρα, ημερολόγιο, ήμερος, ήσυχος, ημερομηνία, ημερήσιος, μεροκάματο, μερόνυχτο
Αντιγραφή: Άσκηση 8, το κυκλωμένο κομματάκι + οι λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας (2  φορές)
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Στην Α4 κόλλα που μου έδωσε οι δασκάλα μου και με τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου από την οικογένειά μου φτιάχνω το δικό μου οικογενειακό δέντρο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 30, "Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού", σελ. 76-77
Ασκήσεις για το σπίτι: Κάνε τις παρακάτω ασκήσεις στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, 
α) Άσκηση 2 , σελ. 16
β) Άσκηση 6,  σελ. 17

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε**************************************************
Δευτέρα, 13/2/2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 5, "Ο θάνατος του Πάτροκλου", σελ. 70-72
Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 29,  "Προς τον πολλαπλασιασμό ΙΙ",σελ. 74-75. 
+ Επανάληψη στις αφαιρέσεις με χιλιάδες και κρατούμενα.

Ασκήσεις για το σπίτι:
α) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 14, Άσκηση 3
β) Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω αφαιρέσεις στο Τετράδιο Εργασιών/Ασκήσεων Μαθηματικών:
5.000-1.234=
5.005 - 2.345 = 
4.008 - 1.789 = 

ΓΛΩΣΣΑ:
Εκθεση 12η
*************************************************
Παρασκευή, 10/2/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 4, "Ο θυμός του Αχιλλέα", σελ. 67-69
Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 29, σελ. 74-75 "Προς τον πολλαπλασιασμό ΙΙ"

Ασκήσεις για το σπίτι: 
Οι επαναληπτικές φωτοτυπίες Μαθηματικών του Σαββατοκύριακου.


*************************************************
Τετάρτη, 8/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ:
"Φτιάχνουμε προσκλήσεις", σελ. 43 -45
Δραστηριότητα Ημέρας: Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε προσκλήσεις
Λεξιλόγιο Ημέρας: τηλέφωνο, τηλεφώνημα, τηλεφωνώ, τηλεόραση, τηλεσκόπιο, τηλέγραφος, διεύθυνση, διευθυντής, διευθύντρια, όνομα, επώνυμο, ονοματεπώνυμο,γέννηση, γενέθλια, γένος, γενειάδα, γενναίος, γενιά, γένια
Αντιγραφή: 2 φορές τις λέξεις του λεξιλογίου που γράψαμε στο μπλοκάκι (για Δευτέρα)
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή (για Δευτέρα)
Άσκηση Γλώσσας: (για Παρασκευή)Γράψε στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας μια συνταγή από κάτι εύκολο και γρήγορο που ξέρεις να μαγειρεύεις (δεν με πειράζει αν είναι ένα τοστ ή μία σαλάτα ή ακόμα κάτι φανταστικό) και θέλεις να μου την δώσεις για να το μαγειρέψω κι εγώ. 
Προσοχή: 
α.) στη δομή της --> Υλικά + Εκτέλεση
β.) Στην εκτέλεση τα ρήματα που θα χρησιμοποιήσεις να βρίσκονται σε προστακτική Αορίστου
γ.) επίσης να βρίσκονται και στο β'  πληθυντικό πρόσωπο γιατί θα απευθύνεσαι σε εμένα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στο προηγούμενο μάθημα 
Παράκληση σε γονείς:
Μην δείξετε τίποτα στα παιδιά σας. Θα το κάνω μέσα στην τάξη και δε θα προχωρήσω παρακάτω αν δεν εμπεδωθούν σωστά βασικές μέθοδοι πολλαπλασιασμού.
Ασκήσεις για το σπίτι (για Παρασκευή):
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών κάνε τις παρακάτω πράξεις:
α) 1.549 + 854+ 678 = 
     2.478 + 301 + 89 =
β) 3.000 - 1.678 =
    2.000 - 1.142 = 
    2.000 - 1.088 =

γ) 47 : 8=_____ Υ:____
    47 : 7=_____ Υ:____
    56 : 6=_____ Υ:____
    56 : 5=_____ Υ:____
    22 : 4 =_____ Υ: ___

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Κατασκευάσαμε πρόσκληση για την θεατρική μας παράσταση που αναρτήθηκε στην αρχική σελίδα του Blog.

*************************************************
Τρίτη, 7/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ:
"Μικρομαγειρέματα", σελ. 39-42
Ανάγνωση: "Μικρομαγειρέματα" σελ. 39-40
Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Προστακτικές Ενεστώτα και Αορίστου (σημειώσεις θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην Αρχική Σελίδα του Blog)
Λεξιλόγιο Ημέρας: ντοματοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, πατατοσαλάτα, σπανακόπιτα, τυρόπιτα, κοτόπιτα
Αντιγραφή: Άσκηση 7, σελ. 42, το κιτρινισμένο κομματάκι (2 φορές)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή + λεξιλόγιο ημέρας
Ασκήσεις Γλώσσας: Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 13, Άσκηση 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 28, "Προς τον πολλαπλασιασμό", σελ. 72-73
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ.12-13, Ασκήσεις 3 και 6

ΜΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 1,"Το αμπέλι", σελ.60-61
Τι να γνωρίζεις για αύριο:

Ασκήσεις για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος, Εργασία 1, 2, 3 , σελ.21-22
**************************************************
Δευτέρα, 6/2/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ:
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 3, "Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία", σελ. 64 - 66
Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αντίστοιχη σελίδα του Blog.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ 11η

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφ. 27, "Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς" (συνέχεια).
Ασκήσεις για το σπίτι: 
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 10, Άσκηση 3


**************************************************
Παρασκευή, 3/2/2017

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:
Κεφ. 30 "Με τους αληθινούς φίλους πλουτίσουμε τη ζωή μας", σελ. 90 - 92
Μαθαίνουμε τα: 

ΙΣΤΟΡΙΑ:
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 2, "Η θυσία της Ιφιγένειας", σελ. 61-63
Σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:
Πρόβα

**************************************************
Πέμπτη, 2/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 11, Διατυπώνω με επιχειρήματα την άποψή μου.
Εργασία για το σπίτι (ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ)
Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας γράψε ένα γράμμα στη δασκάλα σου με το οποίο της ζητάς να σου βάζει λιγότερες εργασίες για το σπίτι, ώστε να έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Χρησιμοποίησε το σχεδιάγραμμα για γράμματα που κάναμε αυτή την εβδομάδα, αλλά και το σχεδιάγραμμα της σελίδας 11 του Τετραδίου Εργασιών (λεπτό βιβλίο) Γλώσσας


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 27, "Προσθέσεις κι αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς", σελ. 70-71
Ασκήσεις για το σπίτι (για Δευτέρα):
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 11, Ασκήσεις 5 και 6

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:
Δεν προχωρήσαμε

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:
Τετράδιο Εργασιών Εικαστικών: "Στο ρυθμό των λουλουδιών" σελ. 18
Εργασία:
Ζωγραφίζω ένα λουλούδι δίνω προσοχή στο σχήμε και στο χρώμα. Το κόβω στη συνέχεια πολύ προσεκτικά για να κάνουμε με αυτά τα λουλούδια ένα κολάζ στο επόμενο μάθημα.
*************************************************
Τετάρτη, 1/2/2017

ΓΛΩΣΣΑ:

Βιβλίο Γλώσσας: "Αξέχαστα γενέθλια", σελ. 34 - 38

Ανάγνωση: Το απόσπασμα του κειμένου
στη σελ. 35

Αντιγραφή: Το υπογραμμισμένο κομματάκι της άσκησης 5 της σελ. 38 του Βιβλίου

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Εξακολουθητικός και Στιγμιαίος (Συνοπτικός) Μέλλοντας των ρημάτων
Λεξιλόγιο για μπλοκάκι:
ετοιμάζω, ετοιμασία, έτοιμος, μάγειρας, μαγειρεύω, εννιά, ένατος
Ασκήσεις Γλώσσας: Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, β΄τεύχος, σελ. 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Επανάληψη
Ασκήσεις Μαθηματικών:
Να γίνουν οι παρακάτω διαιρέσεις:
1.) 38 : 4 =___ Υ:___
     47 : 5 = ___ Υ:___
     56 : 6 =___ Υ: ___
    65 : 7 = ___ Υ: ___
    74 : 8 =___ Υ : ___

2)Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πολλαπλασιασμοί:
12 Χ 3 = 
45 Χ 6 = 
78 Χ 9 =

3)Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω προσθέσεις:
    246 + 810 + 12 = 
    1.416 + 182 + 832 =

4)Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω αφαιρέσεις:
     1.821 - 567 =
      2.017 - 1.821 = 
     3.000 - 1.940 =

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βιβλίο Μελέτης, Κεφάλαιο 1, "Το αμπέλι", σελ. 60-61
'Ασκηση για το σπίτι: Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα που κάναμε την ώρα της ||Ευέλικτης Ζώνης και φέρτε αύριο την κατασκευή στο σχολείο
*************************************************
Τρίτη, 31/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ:

Βιβλίο Γλώσσας: "Αξέχαστα γενέθλια", σελ. 34 - 38
Ανάγνωση: Το απόσπασμα του κειμένου στη σελ. 34

Τι καινούριο μάθαμε σήμερα: Πώς γράφουμε γράμμα σε κάποιον μεγαλύτερό μας / άνθρωπο που δεν ξέρουμε με σκοπό να του ζητήσουμε κάτι.
Διάβασε προσεκτικά:
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, τεύχος α΄, σελ 70, Σχεδιάγραμμα:


Άσκηση Γλώσσας:

Στο Τετράδιο Εργασιών / Ασκήσεων Γλώσσας κάνε την Άσκηση 4, σελ. 70, του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας (α΄ τεύχος).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κεφ. 26, "Επαναληπτικό Μάθημα", σελ. 66-67
Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 32-33, Ασκήσεις 1, 2, 3, και 4


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(δεν προχωρήσαμε)
******************************************************************
Παρασκευή, 27/1/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5, Κεφάλαιο 1, "Το μήλο της Έριδας" (συνέχεια), σελ. 58 - 60
Σημειώσεις και ερωτήσεις του μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 27, "Οι Τρεις Ιεράρχες", σελ. 82 -83
Σημειώσεις και ερωτήσεις του μαθήματος θα αναρτηθούν στη σελίδα Θρησκευτικών του Blog.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Πρόβα Θεατρικού
*********************************************************
Πέμπτη, 26/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας: Ολοκλήρωση ενότητας
Λεξιλόγιο Ημέρας: 
πάγος, παγοθήκη, παγοδρόμιο, παγοκολόνα, παγοπώλης, παγοπέδιλα, παγάκια
βροχή, βροχερός, πρωτοβρόχια, αδιάβροχο, ψιλόβροχο, αναβροχιά, βροχόπτωση
άνεμος, ανεμίζω, ανεμόμυλος, ανεμοβρόχι, ανεμοδείχτης, ανεμογεννήτρια, ανεμοθύελλα, ανεμόπτερο, ανεμοδαρμένος, απάνεμος

Έκθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 25, σελ. 65, "Ισοδύναμα Κλάσματα"
(Τα τετράδια εργασιών Γλώσσας και Μαθηματικών παρέμειναν στο σχολείο για να διορθωθούν.

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα και Μαθηματικών για το Σαββατοκύριακο θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog εντός της ημέρας και θα είναι στη διάθεση όποιου επιθυμεί να ασχοληθεί μαζί τους).

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μορφικά Στοιχεία: Χρωματολογία, Τετράδιων εργασιών εικαστικών, σελ. 15

Εργασία για το σπίτι: Με αφορμή τα έργα του Ίττεν για τις εποχές, φτιάξτε τη δική σας αντίστοιχη σύνθεση χρωμάτων για να περιγράψετε ένα συναίσθημα.


******************************************************************
Τετάρτη, 25/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Γλώσσας: "Ο εγωιστής γίγαντας" (συνέχεια), σελ. 86-87
Ανάγνωση: πολύ καλή ανάγνωση στο υπογραμμισμένο απόσπασμα του κειμένου της σελίδας 86.

Αντιγραφή: Η υπογραμμισμένη πρόταση της άσκησης 8 της σελίδας 31 του Βιβλίου Γλώσσας + οι υπογραμμισμένες λέξεις της άσκησης 9 της σελίδας 31 του Βιβλίου Γλώσσας (2 φορές).

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.
Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Κτητικές Αντωνυμίες (σημειώσεις για τις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες  - όσα πρέπει να θυμόμαστε και να προσέχουμε - θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog).
Ασκήσεις για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 69, Άσκηση 1, 2 και 3.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 25, "Ισοδύναμα κλάσματα", (εισαγωγή στις έννοιες με παραδείγματα και σχετικό βιντεάκι - το βιντεάκι θα αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog για επανάληψη των όσων μάθαμε σήμερα)

Ασκήσεις για το σπίτι: Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών,  σελ. 28, Άσκηση 2 και σελ. 29, Άσκηση 4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε.

****************************************************************** Τρίτη, 24/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Γλώσσας: "Ο εγωιστής γίγαντας" σελ. 27 - 30

Σημειώσεις 10ης Έκθεσης (Το Σχεδιάγραμμα της 10ης Έκθεσης έχει ήδη αναρτηθεί στο Blog).

Ανάγνωση: Όλη η σελίδα 28
Αντιγραφή: ΄Οχι
Ορθογραφία: Όχι
Άσκηση Γλώσσας:
Χρησιμοποιώντας το σχεδιάγραμμα της 10ης Έκθεσης, γράψε στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων της Γλώσσας τις εντυπώσεις σου από την Επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό Μουσείο. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 24,  "Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί", σελ. 62-63

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε τις παρακάτω πράξεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών:

1. Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις
α) 11 : 3 =_____ Υ:____
β) 29 : 7=_____ Υ: ____
γ) 32 : 6=_____ Υ:_____
δ) 47:8=______ Υ:_____
ε) 53 : 5= _____ Υ: _____
στ) 62:9=_____ Υ: _____

2.Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
α) 65 Χ 8=
β) 26 Χ 9 =
γ) 37 Χ 6 =

3. Κάνε ΚΑΘΕΤΑ τις παρακάτω αφαιρέσεις:
    α) 724 - 192 = 
    β) 806 - 217 =
    γ) 445 - 184 =
    δ) 600 - 165 =

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε***************************************************************
Παρασκευή, 21/1/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 5: Τρωικός πόλεμος
Εισαγωγή + Κεφάλαιο 1 (μισό), σελ. 57-58
(σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος στη σελίδα της Ιστορίας του Blog)


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
(Δεν προχωρήσαμε σε καινούριο μάθημα)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 3, (συνέχεια μαθήματος)
Μελετήσαμε τις φακές μας και προσπαθήσαμε να φυτέψουμε κάποιες στο χώμα.

Άσκηση για το σπίτι:
Κάνω τις ασκήσεις 1, 2, 3 του βιβλίου σελ. 64-65
****************************************************************
Πέμπτη, 19/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ

Κατασκευή Χαϊκού.

Άσκηση για το σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας προσπάθησε να κατασκευάσεις το δικό σου ποίημα χαϊκού.(Για αύριο Παρασκευή,20/1/2017)

Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας:
Αριθμητικά Επίθετα: Απόλυτα και Τακτικά 
Οι σχετικές σημειώσεις Γραμματικής έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Επανάληψη στα κλάσματα με ασκήσεις στον πίνακα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Δίωρη πρόβα θεατρικού

Οι επαναληπτικές ασκήσεις για το Σαββατοκύριακο έχουν ήδη αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog. 


****************************************************************
Τρίτη, 17/1/2017


ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο: "Κάτω απ' το χιόνι", σελ. 25-26

Ανάγνωση: όλο το ποίημα
Αντιγραφή: Οι παρακάτω υπογραμμισμένες φράσεις του Παρατηρώ και Μαθαίνω, σελ. 25 και οι λέξεις της άσκησης 5, σελ. 26 (2 φορές)
Άσκηση γλώσσας: Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων γλώσσας να κλίνεις των παρατατικό και αόριστο των ρημάτων: στηρίζω, σταματώ. Προσοχή στις καταλήξεις των ρημάτων!!!


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 23,"Οι κλασματικές μονάδες", σελ. 60-61

Ασκήσεις για το σπίτι:
α) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος Β, σελ. 25, άσκηση 3 (μισή)

β) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος Β, σελ. 26, άσκηση 2 
γ)Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος Β, σελ. 27, άσκηση 3 (μισή) 
δ)Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος Β, σελ. 27, άσκηση 4


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 3: "Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών", σελ. 64 - 66
 Μαθαίνω το :


********************************************************
Δευτέρα, 16/1/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Διαγώνισμα

ΓΛΩΣΣΑ

 • Έκθεση
 • Αυτοδιόρθωση επαναλητπικών ασκήσεων Σαββατοκύριακου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 22,"Εισαγωγή στα κλάσματα", σελ. 58-59
Ασκήσεις για το σπίτι:
α) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος Β, σελ. 23, Άσκηση 5, τους πολλαπλασιασμούς (όσα παιδάκια δεν τους έχουν ήδη κάνει ).
β) Να κάνεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών τις παρακάτω ασκήσεις:
1) Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις:
32:7=____ Υ:___
45:6=____ Υ:___
65:8=____Υ:____
57:7=____Υ:____
42:9=____Υ:____

2)Να κάνεις ΚΑΘΕΤΑ τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
35 Χ 8=____
46 Χ 9=____
27 Χ 7=____
**************************************************************

Παρασκευή, 13/1/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη Θησέας & Ιάσονας -Αργοναυτική Εκστρατεία 
Τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό τεστ σε Ιστορία Ενότητα 3 και 4.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 21, "Ο Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη", σελ. 66 - 67
Διαβάζω και μαθαίνω τα παρακάτω:


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 3, "Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών", σελ. 64-66
Θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog οι σημειώσεις που γράψαμε στον πίνακα.

Εργασία για το σπίτι: Σε ένα κυπελλάκι από γιαούρτι βάλε ένα βρεγμένο βαμβάκι, ρίξε πάνω στο μουσκεμένο βαμβάκι μερικούς σπόρους από όσπρια (φακή ή φασόλια), γράψε έξω από το κυπελλάκι το όνομά σου.  Διατήρησε όσο μπορείς το βαμβάκι μουσκεμένο.Μην ξεχάσεις να το φέρεις τη Δευτέρα 16/1 στο σχολείο.


**************************************************************
Πέμπτη, 12/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ:

Κείμενο: "Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι", σελ. 20-21

Ανάγνωση: Το ρόλο που σας έχω δώσει στο κείμενο "Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι" (για Δευτέρα, 16/1/2017)

Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Προσωπικές Αντωνυμίες, Βιβλίο Γλώσσας, σελ. 22-23

Αντιγραφή: (για την Τρίτη 17/1) 2 φορές αντιγραφή το υπογραμμισμένο πινακάκι με τις προσωπικές αντωνυμίες στη σελίδα 23
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή (για Τρίτη, 17/1/2017)

Άσκηση Γλώσσας: Χρησιμοποιώντας το σχεδιάγραμμα της 9ης έκθεσης (έχει ήδη αναρτηθεί στο Blog) περιγράφω κάτι που σου συνέβη στις διακοπές Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς και σου έκανε εντύπωση.(Να γίνει στο τετράδιο εργασιών Γλώσσας για αύριο Παρασκευή, 13/1/2017)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Επανάληψη σε διαιρέσεις με κρατούμενο. 
Ασκήσεις Μαθηματικών: ΟΧΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:
α) Εργασία στο Τετράδιο Εργασιών Εικαστικών (για επόμενη Πέμπτη): Ενότητα 2, σελίδα 26 (προσοχή στο χρώμα που θα χρησιμοποιήσεις στο φόντο-όχι λευκο)
β)Εργασία (για αύριο Παρασκευή, 13/1/2017): Σε μια κόλλα Α4 φτιάξε όσα περισσότερα σχήματα μπορείς χρησιμοποιώντας τους χάρακες ή το διαβήτη σου. Έπειτα χρωμάτισέ τα χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό περισσότερα και πιο διαφορετικά χρώματα μπορείς. Προσοχή στο φόντο!!!

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 14, "Οι σχέσεις μας με τους άλλους και με το Θεό", σελ. 44 -46

Τι πρέπει να ξέρεις για το επόμενο μάθημα (13/1/2017):
==> Να μάθεις με δικά σου λόγια τις 10 εντολές
==> Για ποιο λόγο είναι σημαντικές οι 10 εντολές στη ζωή των ανθρώπων;

Οι επαναληπτικές ασκήσεις για το Σαββατοκύριακο Γλώσσας και Μαθηματικών έχουν ήδη αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog.
 *************************************************************
Τετάρτη, 11/1/2017

ΓΛΩΣΣΑ

Επανάληψη σε Γραμματικά Φαινόμενα:
α)Ρήματα σε Ενεργητική και Παθητική Φωνή (σημειώσεις θα αναρτηθούν στο Blog εντός της ημέρας).
β)Παρατατικός και Αόριστος των ρημάτων Ενεργητικής Φωνής: Τι πρέπει να προσέχω (σημειώσεις θα αναρτηθούν στο Blog εντός της ημέρας).
γ)Πώς σχηματίζουμε σύνθετες λέξεις (σημειώσεις θα αναρτηθούν στο Blog εντός της ημέρας). 
δ)Σύνδεσμοι (σημειώσεις θα αναρτηθούν στο Blog εντός της ημέρας).

Ασκήσεις για το σπίτι (για το τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας):
1) Ξεχώρισε τα ρήματα της παρένθεσης σε ενεργητική και παθητική φωνή και συμπλήρωσε το παρακάτω  πινακάκι:
(ντύνομαι, διαβάζω, παίζω, χτενίζομαι, έρχομαι, μαθαίνω, ακούω, κοιμάμαι)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ         ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
__________________        __________________
__________________       ___________________
__________________        __________________
__________________        __________________

2) Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω πινακάκι, όπως στο παράδειγμα:
       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ         ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ     ΑΟΡΙΣΤΟΣ
π.χ. μαγειρεύουμε      μαγειρεύαμε        μαγειρέψαμε
        τραγουδώ            ___________       ___________
        δανείζεις              ___________       ___________
        αθροίζει               ___________       ___________
        χτυπάμε              ___________       ___________
        δακρύζετε           ___________       ___________
        φιλούν                ___________        ___________

3)Σχημάτισε σύνθετες λέξεις, όπως στο παράδειγμα:
 π.χ. αλάτι  + πιπέρι ---> αλατοπίπερο
        τρέμω + σβήνω --->
         ψάρι + βάρκα --->
         άνεμος + μύλος --->
         σελίδα + δείκτης --- >
         διάστημα + πλοίο --->
         νύχτα + πουλί --->

4) Βρίσκω τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:
Όταν _______
τέλειωσε_____
το ________
πρώτο _______
διάλειμμα ______
χτύπησε _______
το ____________
κουδούνι _______

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη στα τελευταία μαθήματα.

Ασκήσεις για το σπίτι:

 • Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος β, σελ. 14, Άσκηση 1 και 2
 • Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος β, σελ. 22, Άσκηση 3
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πρόβα στο θεατρικό.

Άσκηση για το σπίτι: 
Καθώς έχουμε προγραμματίσει το θεατρικό για 23/2 κι έχουμε λιγότερο από ενάμιση μήνα στη διάθεσή μας, παρακαλούνται τα παιδάκια να μάθουν καλά (απέξω) τους ρόλους τους, καθώς θα έχουμε πολύ λίγα περιθώρια για πρόβα.

***************************************************************
Δευτέρα, 9/1/2017

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη σε 3η και 4η Ενότητα (Θησέας και Αργοναυτική Εκστρατεία) 
Ασκήσεις για το σπίτι:
α) Να ζωγραφίσεις ό,τι σου έκανε εντύπωση από τα κατορθώματα του Θησέα (μέχρι Παρασκευή 13/1)
β)Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας, σελ. 18, να λύσεις τον λαβύρινθο (μέχρι Παρασκευή 13/1)
γ)Προετοιμασία για Επαναληπτικό Τεστ 3ης και 4ης Ενότητας (θα το γράψουμε Δευτέρα, 16/1)


ΓΛΩΣΣΑ
Επανάληψη. Ασκήσεις από επαναληπτικό φυλλάδιο Γλώσσας και αυτοδιόρθωση.

Ασκήσεις για το σπίτι:
ΟΧΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη. Ασκήσεις από επαναληπτικό φυλλάδιο Μαθηματικών και αυτοδιόρθωση.

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε την παρακάτω άσκηση στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών:

α) 1 μέτρο είναι ίσο με 100 εκατοστά
     2 μέτρα είναι ίσα με _______ εκατοστά
     4 μέτρα είναι ίσα με _______ εκατοστά
     8 μέτρα είναι ίσα με _______ εκατοστά
     9 μέτρα είναι ίσα με _______ εκατοστά

β) 1 μέτρο είναι ίσο με 10 δέκατα
     2 μέτρα είναι ίσα με ____ δέκατα
     5 μέτρα είναι ίσα με ____ δέκατα
     7 μέτρα είναι ίσα με ____ δέκατα

γ)  1 δέκατο είναι ίσο με 100 χιλιοστά
     5 δέκατα είναι ίσα με ___ χιλιοστά
     7 δέκατα είναι ίσα με ___ χιλιοστά
     8 δέκατα είναι ίσα με ___ χιλιοστά
     9 δέκατα είναι ίσα με ___ χιλιοστά
*****************************************************
Δευτέρα, 19/12/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 3, "Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα", σελ. 47 
(σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα θα αναρτηθούν στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ του Blog).

 ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο, Λεξιλόγιο Ενότητας, σελ.18

Αντιγραφή: Λεξιλόγιο, σελ. 18 (μία φορά)
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για Αντιγραφή
Ασκήσεις Γλώσσας: Στο τετράδιο Εργασιών/Ασκήσεων Γλώσσας να κάνεις την άσκηση 4, της σελίδας 61 του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας.
Ανάγνωση: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
α. Κάθετες πλευρές - Ορθές γωνίες
β. Η γεωμετρία στη ζωγραφική: Τα παιδιά διέκριναν σχήματα μέσα από διάσημα έργα του Καντίνσκι

Παρακαλώ ΟΛΟΙ οι μαθητές να έχουν αύριο μαζί τους τριγωνικούς χάρακες (γνώμονες) και διαβήτες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ασκήσεις για σπίτι: 
α)Χρησιμοποιώντας τον τριγωνικό σας χάρακα σχεδιάστε πάνω στο Βιβλίο, σελ. 38, το σχέδιο που σας ζητά η Άσκηση 2, έτσι όπως είδαμε στην τάξη.
β) Να γίνουν στο τετράδιο Εργασιών/ Ασκήσεων Μαθηματικών οι παρακάτω διαιρέσεις:
47: 9=____  Υ=____

68: 8=____  Υ=____
58: 6=____  Υ=____
35: 4=____  Υ=____
64: 9=____  Υ=____
54: 6=____  Υ=____
82: 9=____  Υ=____
72: 8=____  Υ=____
63: 9=____  Υ=____
45: 9=____  Υ=____
36: 5=____  Υ=____
35: 6=____  Υ=____

**************************************************************

Παρασκευή, 16/12/2016

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ομαδική Εργασία:
Κατασκευάσαμε στερεά σώματα χρησιμοποιώντας τα αναπτύγματά τους.

Εργασία (προαιρετική):
Όσα παιδιά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εργασία τους μπορούν να την συνεχίσουν σπίτι, ή να κατασκευάσουν στερεά σώματα μεγαλύτερων διαστάσεων μεγεθύνοντας τη σελίδα με τα αναπτύγματα στερεών σωμάτων στην τελευταία σελίδα του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας, α΄τεύχος, με τον τρόπο που μάθαμε σήμερα.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:

Κεφάλαιο 19, "Ο Χριστός γεννιέται", σελ. 60-62 (θα το συνεχίσουμε και στο επόμενο μάθημα των Θρησκευτικών).


ΓΛΩΣΣΑ:

Λεξιλόγιο ημέρας:
Γράφουμε στο μπλοκάκι λεξιλογίου τις παρακάτω λέξεις:
εποχή, άνοιξη. καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, Χριστούγεννα, χριστουγεννιάτικος

Αντιγραφή + Ορθογραφία:
Συμπληρώνουμε/Προσθέτουμε στην αντιγραφή του προηγούμενου μαθήματος τις παρακάτω λέξεις (4 φορές)|:
Χριστούγεννα, χριστουγεννιάτικος

Ασκήσεις / Εργασίες Γλώσσας:
α) Μαθαίνω καλά το Σαββατοκύριακο πως κλίνεται το ρήμα είμαι σε όλους τους χρόνους (Χθες -Σήμερα - Αύριο)
β) Στο τετράδιο εργασιών και ασκήσεων Γλώσσας να γράψω τους Αρχικούς Χρόνους των παρακάτω ρημάτων: μπαίνω, μένω, πίνω, λέω


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
σελ. 98 - 103
Μαθαίνω για επόμενο μάθημα (όχι απ' έξω - απλή κατανόηση ).

α)"Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;".

β) "Διαφημίσεις παντού".

γ)"Οι συσκευασίες μας πληροφορούν".


Αφού διαβάσετε προσεχτικά τα παραπάνω, βεβαιωθείτε ότι είστε σε θέση να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα 3, Κεφάλαιο 2, "Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο" (μισό) σελ. 45
(σημειώσεις, ερωτήσεις και σχεδιαγράμματα στη σελίδα της Ιστορίας).
********************************************************************
Πέμπτη, 15/ 12/2016

ΓΛΩΣΣΑ

Ανθολόγιο: Λεό Μπουσκάλια, "Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ", σελ. 12-14

Ανάγνωση: όλο το κείμενο (για Δευτέρα)
Αντιγραφή: Αντίγραψε 4 φορές την παρακάτω φράση: 
Οι εποχές του χρόνου είναι τέσσερις: άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνας.(για Δευτέρα)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή (για Δευτέρα)

Ασκήσεις Γλώσσας: (για αύριο Παρασκευή)
1)Στο τετράδιο εργασιών της Γλώσσας να άσκηση 1 της σελ. 14 του Ανθολογίου.
2) Να μου γράψεις τους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων: ψηλός, δυνατός, σοβαρός, αυστηρός
3) Να γράψεις τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων: 
στέλνω, παίρνω, δίνω

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 9 Στερεά Σώματα - Αναπτύγματα
Άσκηση: Να γίνουν οι παρακάτω διαιρέσεις στο τετράδιο εργασιών μαθηματικών (για αύριο Παρασκευή)
72:9=___ Υ___
64:5=___ Υ___
48:5=___ Υ___
37:5=___ Υ___
32:5=___ Υ___
57:8=___ Υ___
49:9=___ Υ___
62:7=___ Υ___
47:6=___ Υ___
36:9=___ Υ___

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Δεν προχωρήσαμε

Δεν θα αναρτηθούν στο Blog Επαναληπτικές Ασκήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο, ή Σxεδιάγραμμα Έκθεσης.

**************************
Τετάρτη, 14/12/2016

ΓΛΩΣΣΑ
 (συνέχεια ενότητας)

 Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Παραθετικά επιθέτων (Οι βαθμοί του επιθέτου)

Λεξιλόγιο Ημέρας:
α) Οι λέξεις της άσκησης 5 σελ. 17
β) Οι συντομογραφίες με τις εξηγήσεις τους της άσκησης 6, σελ. 17

Αντιγραφή:
α)Οι λέξεις της άσκησης 5, σελ. 17 (μία φορά) + προτάσεις
β) Οι φράσεις της άσκησης 6, σελ. 17 (μία φορά)
γ) Οι λέξεις της άσκησης 9, σελ. 17 (μία φορά)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή

Ασκήσεις για το σπίτι: 
1) Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 60, Άσκηση 3 (όλη η άσκηση)

2)Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων γλώσσας να γράψεις τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων: μεθώ, βλέπω, μαθαίνω

Αύριο να φέρετε μαζί σας το Ανθολόγιό σας!!!

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γεωμετρία
Κεφάλαια 3 (επανάληψη), Κεφάλαιο 8

Ασκήσεις για σπίτι:
α) Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών, σελ. 25, Ασκήσεις 4, 5, 6 (με μολύβι υποχρεωτικά)

β) Ασκήσεις/Προβλήματα για Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών:

1. Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις:
45:6=___ Υ:___
36:8=___ Υ:___
50:7=___ Υ:___
82:9=___ Υ:___
72:9=___ Υ:___
32:4=___ Υ:___
27:3=___ Υ:___

2. Η Φραγκώ αγόρασε 5 τετράδια που το κάθε ένα είχε 90 φύλλα. Η Εύα αγόρασε ένα τετράδιο 6 θεμάτων με 80 φύλλα το κάθε θέμα. Ποιο από τα δύο κορίτσια έχει περισσότερα φύλλα τετραδίου;
ΛΥΣΗ:                                           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

3. Η Λιάνα έφερε στο σχολείο ένα κουτί με 40 σοκολατάκια για να μοιράσει σε 6 φίλες της. Πόσα σοκολατάκια της περίσσεψαν;

ΛΥΣΗ:                                           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

4. Ο Νικόλας έχει 127 Lego StarWars. Ο Γιώργος του χάλασε τα 49 κι έχασε και ο ίδιος στο σχολείο άλλα 12. Πόσα Lego έχει τώρα ο Νικόλας;

ΛΥΣΗ:                                           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

Πρόβα
********************************************************************
Τρίτη, 13/12/2016

ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ (πρώτο δίωρο)

ΓΛΩΣΣΑ (δεν προχωρήσαμε)

Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ανάγνωση:Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε, σελ. 15
Ασκήσεις για Σπίτι: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 20, σελ. 54 -55
Ασκήσεις Βιβλίου

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 22-23
Οι παρακάτω κυκλωμένες ασκήσεις: 2, 5 (μισή), 6ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 3, σελ. 96 - 97 "Άνδρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία"
Μαθαίνουμε: το "Αξίζει να διαβάσουμε" της σελ. 97

****************************************************************
Δευτέρα, 12/12/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 2, "Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο" (μισό) σελ. 45 και από Κεφάλαιο 3 σελ. 48
"Δαίδαλος και Ίκαρος" (σημείωσεις - ερωτήσεις και σχεδιάγραμμα μαθήματος στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ του Blog).
Εργασία για επόμενο μάθημα: Ζωγράφισε ό,τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την ιστορία του Ιάσονα.

ΓΛΩΣΣΑ:
1η ώρα, Επαναληπτικό Τεστ Γλώσσας
2η ώρα, 8η Έκθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Κεφάλαιο 19, Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών,  σελ.20-21.
Ασκήσεις και Προβλήματα: για το τετράδιο εργασιών /ασκήσεων μαθηματικών
1.Ο παππούς του Γιάννη έχει 41 κιλά κρασί. Θέλει να το μοιράσει σε δοχεία που το καθένα χωρά 8 κιλά κρασί. α) Πόσα δοχεία θα χρησιμοποιήσει και πόσο κρασί θα του περισσέψει; 
ΛΥΣΗ:                        ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

2. Η Λυδία μάζεψε στον κουμπαρά της 164€. Με αυτά αγόρασε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που κόστιζαν 85€. Πόσα € της περίσσεψαν;
ΛΥΣΗ:                        ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

3. Η οικογένεια του Νίκου έδωσε 460€ για ενοίκιο, 102€ για τον Ο.Τ.Ε. και 185€ για τη Δ.Ε.Η. Πόσα χρήματα πλήρωσαν συνολικά;
ΛΥΣΗ:                        ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

4.Διαιρέσεις με ή χωρίς περίσσευμα:

49: 6= _____ και Υ:
52 :10=______ και Υ:
46 : 8=_______ και Υ:
72 : 8=_______ και Υ:
56 : 7=_______ και Υ:
26 : 6=_______ και Υ:

*********************************************************************
Παρασκευή, 9/12/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 1, σελ. 43 - 44 "Θησέας, το βασιλόπουλο της Τροιζήνας".

Ερωτήσεις, σημειώσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ του Blog.

ΜΕΛΕΤΗ
 Με αφορμή την 10η Δεκεμβρίου "Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" και 11η Δεκεμβρίου "Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού" προχωρήσαμε στην Ενότητα 6, Κεφάλαιο 1 "Άνθρωποι και ανάγκες"και "Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα" 2, σελ. 91 - 95.

Εργασία για το σπίτι: (για Δευτέρα) Στην Α4 σελίδα που σας έδωσα προσπάθησε να φτιάξεις μια αφίσα με θέμα ένα δικαίωμα ή μία ανάγκη των παιδιών που οφείλουμε να σεβόμαστε και να αγωνιζόμαστε για την ικανοποίησή τους. Φροντίστε οι εργασίες να είναι έτοιμες ως την Δευτέρα για να πλαστικοποιηθούν και να τις εκθέσουμε έξω από την αίθουσά μας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 17, "Παναγία, η μητέρα του Χριστού", σελ.54 - 56

 • Διάβασε το κείμενο των σελ. 54-55
 • Εργασία για σπίτι: σελ 55

 • Μαθαίνω τα παρακάτω:

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Πρόβα στο θεατρικό

*********************************************************************
Πέμπτη, 8/12/2016

ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο: Βιβλίο Γλώσσας, "Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε", σελ. 15 
Ανάγνωση: Ανάγνωση Κειμένου σελ. 15 (για Τρίτη)
Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Παρατατικός και Αόριστος - Αναλυτικά.
Αντιγραφή: τα ρήματα της σελ. 14 μία φορά με ωραία γράμματα ( για Δευτέρα)

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή (για Δευτέρα - Ορθογραφία στο Τεστ)
Ασκήσεις Γλώσσας (στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας) για αύριο Παρασκευή: 
1.Να γράψεις τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων:
δανείζω, αθροίζω, δακρύζω, φεύγω, πλένω
2.Να κλίνεις και στους δύο αριθμούς τα παρακάτω ουσιαστικά:
κουβάς, νόμισμα, δέσιμο
3.Γράψε μια φανταστική ιστορία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις: είδηση, ψύχρα, κρύο, παγωνιά, χειμωνιάτικος, Χριστούγεννα, χιονάνθρωπος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 19, Προβλήματα, σελ. 52-53
Ασκήσεις Μαθηματικών για αύριο: ΟΧΙ


Εντός της ημέρας θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog:
Σχεδιάγραμμα 8ης Έκθεσης
Επαναληπτικές Ασκήσεις Σαββατοκύριακου Γλώσσας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Σαββατοκύριακου Μαθηματικών
*********************************************************************Τετάρτη, 7/12/2016

ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο: Βιβλίο Γλώσσας, Τεύχος 2, "Η πόλη χάθηκε στο χιόνι", σελ. 12- 14
Ανάγνωση: σελίδα 12 του κειμένου
Γραμματικό φαινόμενο ημέρας: Το ρήμα "είμαι" σε ΠΑΡΟΝ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ(σημειώσεις θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog)
Λεξιλόγιο Ημέρας: χιόνι, χιονάνθρωπος, χιονοθύελλα, χιονόνερο, χιονοπόλεμος, χιονόμπαλα, κρύο, κρυώνω, κρυολόγημα. 
Αντιγραφή: Βιβλίο, σελ. 12, η υπογραμμισμένη φράση της σελίδας+ λεξιλόγιο ημέρας (1 φορά με πάρα πολύ ωραία γράμματα) + 1 πρόταση με την κάθε λέξη του λεξιλογίου.


Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: 
1.)Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Γλώσσας να γράψετε τους  αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων: κρυώνω, παγώνω, αρχίζω, φωνάζω, ταξιδεύω.
2)Επίσης να διαβάσετε πολύ καλά το γραμματικό φαινόμενο της ημέρας γιατί αύριο θα υπάρξει σχετική άσκηση στην ορθογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Βιβλίο, Κεφάλαιο 18, σελ. 50-51, Διαιρέσεις με υπόλοιπο
Ασκήσεις για το σπίτι: 
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών:
α)σελ. 18, Άσκηση 3, (μισή - όπως η πρώτη στήλη)

β)σελ. 19, Άσκηση 5

ΠΡΟΒΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

********************************************************************
Τρίτη, 6 / 12/ 2016

Αυτοδιόρθωση Επαναληπτικών φωτοτυπιών Σαββατοκύριακου

ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο: Βιβλίο Γλώσσας, Τεύχος 2, "Η πόλη χάθηκε στο χιόνι", σελ. 8 - 10
Γραμματικό φαινόμενο ημέρας: Οι χρόνοι των ρημάτων - Αρχικοί Χρόνοι (σημειώσεις θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog)
Λεξιλόγιο Ημέρας: πρόθυμος - απρόθυμος, πρασιά, αχθοφόρος, περσίδες

Αντιγραφή: Βιβλίο, σελ. 12, άσκηση 6  (το υπογραμμισμένο τμήμα παρακάτω εικόνας)+ λεξιλόγιο ημέρας (1 φορά με πάρα πολύ ωραία γράμματα).

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.

Ανάγνωση: σελ. 8 το υπογραμμισμένο τμήμα του κειμένου

Ασκήσεις Γλώσσας: Να γράψεις το τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Γλώσσας τους Αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων:
παίζω, διαβάζω, τρέχω, κολυμπώ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: δεν προχωρήσαμε


********************************************************************
Δευτέρα, 5/12/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 4, Κεφάλαιο 3, "Αργοναυτική Εκστρατεία",   σελ. 54 - 55
Ερωτήσεις και σημειώσεις για το μάθημα θα αναρτηθούν στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ του Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επαναληπτικό Τεστ

ΓΛΩΣΣΑ
α) 7η ΕΚΘΕΣΗ
β) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: ΚΛΙΣΗ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Σημειώσεις γραμματικής θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog.

Ασκήσεις Γλώσσας: 
1. Μετάφερε τις παρακάτω φράσεις στον πληθυντικό αριθμό, όπως στο παράδειγμα:
π.χ. Ο καφές του μπαμπά --> Οι καφέδες των μπαμπάδων

α)Ο κουραμπιές του παππού -->
β) Ο κουβάς του μπακάλη -->
γ) Ο ανανάς της γιαγιάς -->
δ) Το ψέμα της αλεπούς -->
ε) Το τρέξιμο της μαϊμούς -->

2) Να κλίνεις και στους δύο αριθμούς σε όλες τις πτώσεις τα παρακάτω ουσιαστικά:
ο χασάπης, η αλεπού, το δέμα, το κλείσιμο

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Κατασκευή Χριστουγεννιάτικου χωριού με ανακυκλώσιμα χαρτιά / χάρτινες συσκευασίες.

********************************************************************
Παρασκευή, 2/12/2016
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στην ύλη που έχουμε διδαχθεί ως τώρα.
 • Προσθέσεις / Αφαιρέσεις τριψήφιων με ή χωρίς κρατούμενο
 • Πολλαπλασιασμοί Διψήφιων Αριθμών με μονοψήφιο ή με αριθμό πολλαπλάσιο του 10
 • Διαιρέσεις
ΓΛΩΣΣΑ
Αντιγραφή: Βιβλίο Γλώσσας, σελ 76 Λεξιλόγιο (2 φορές)
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας:  Βιβλίο Γλώσσας, Άσκηση Λεξιλογίου, σελ. 76

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Κατασκευή 

ΙΣΤΟΡΙΑ
Δεν προχωρήσαμε παρακάτω.

********************************************************************
Πέμπτη, 1/12/2016

ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο: Ανθολόγιο, σελ. 26-27, "Ο εφιάλτης της Περσεφόνης"
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Λεξιλόγιο Ημέρας: Όχι

Ολοκληρώσαμε τον εννοιολογικό μας χάρτη με τις καθημερινές μας συνήθειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του Blog εντός της ημέρας.


Μέρα αφιερωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της στην 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα βιντεάκια που προβλήθηκαν στα παιδιά θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog εντός της ημέρας.

Ετοιμασία Σχεδιαγράμματος 7ης Έκθεσης (θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην αρχική σελίδα του Blog - Έκθεση θα γράψουμε τη Δευτέρα).

Άσκηση για το σπίτι: Γράψε στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων γλώσσας ένα επιχειρηματολογικό κείμενο με θέμα: "Η συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα με αναπηρία" (για αύριο Παρασκευή, 2/12).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Άσκηση για το σπίτι: Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών (λεπτό βιβλίο), Άσκηση 2, σελ. 18(για αύριο Παρασκευή, 2/12).

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Απεγνωσμένη προσπάθεια κατασκευής Χριστουγεννιάτικου χωριού με ανακυκλώσιμα υλικά.*******************************************************************
Δευτέρα, 28/11/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 4, Κεφ. 2 "Πελίας και Ιάσονας", σελ 52 (μισό μάθημα - για λεπτομέρειες, σχεδιάγραμμα και σημειώσεις στη Σελίδα της Ιστορίας στο Blog).

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας: "Τετράδιο Ζωγραφικής", σελ. 72-74
Γραμματικά / Συαντακτικά Φαινόμενα Ημέρας:
α) Τα είδη των εκθέσεων / Επιχειρηματολογικές Εκθέσεις

β) Πότε χρησιμοποιούμε τελικό -ν


γ) Πότε τονίζονται τα πού, πώς και ή
Λεξιλόγιο ημέρας (για μπλοκάκι):
πετρέλαιο, πετρελαιοφόρο, πετρελαιοειδή, πετρελαιοκηλίδα

Ανάγνωση: Κείμενο σελ 72 - 73
Αντιγραφή: Λεξιλόγιο ημέρας + Ασκήση 7 + Άσκηση 8 σελ. 75 (2 φορές + να φτιάξετε και από μια πρόταση για την κάθε λέξη του λεξιλογίου της ημέρας).
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Χρησιμοποιώντας το παρακάτω σχεδιάγραμμα του βιβλίου της Γλώσσας, σελ. 74

γράψε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο τριών παραγράφων με θέμα: ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αυτοδιόρθωση φωτοτυπίας Σ/Κ

Ασκήσεις για το σπίτι:
Να γίνουν στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων Μαθηματικών οι παρακάτω πολλαπλασιασμοι:

49 Χ 7 = 
18 Χ 9 =
36 Χ 6 =
49 Χ 5 =
37 Χ 6 =


*****************************************************************
Παρασκευή, 25/11/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, Κεφ. 2 "Πελίας και Ιάσονας", σελ 52 (μισό μάθημα - για λεπτομέρειες, σχεδιάγραμμα και σημειώσεις στη Σελίδα της Ιστορίας στο Blog).

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
α) Στολίσαμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.
β) Πρόβα στο Θεατρικό

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν κάναμε

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δεν κάναμε

*******************************************************************
Πέμπτη, 24/11/2016

Παιδάκια και γονείς,
συγγνώμη για τη σημερινή μου απουσία. Τα θέματα υγείας στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι απρόοπτα και δε μας αφήνουν περιθώριο να οργανώσουμε σωστά τη ζωή μας χωρίς να αφήσουμε εκκρεμότητες.
Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ημερήσια ύλη.
Ωστόσο όλα αυτά που ήταν να γίνουν σήμερα, δε θα τα χάσουμε, αλλά θα δρομολογηθούν για τις επόμενες ημέρες.
Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Αύριο θέλω να έχετε μαζί σας:
 • λεφτά για εκδρομή + δηλώσεις (όσα παιδιά δεν μου έχουν φέρει  και ενδιαφέρονται να έρθουν)
 • βιβλίο που έχετε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη + την καρτέλα σας
 • Βιβλίο Ιστορίας
 • Τη ζωγραφιά με τον άθλο του Ηρακλή
 • Βιβλίο Μελέτης
 • Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας (λεπτό)
 • Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών (λεπτό)
 • Μπλοκ Ζωγραφικής
 • Ψαλίδι
 • Μαρκαδόρους
 • Διαφανή Φάκελο με τους ρόλους σας
 • Φωτοτυπίες Επαναληπτικών Ασκήσεων 10ου Σαββατοκύριακου 

Αν αύριο είμαι καλύτερα κι επιστρέψω στο σχολείο θα κάνουμε τα ακόλουθα:

 • Ιστορία
 • Μελέτη
 • Θα στολίσουμε Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
 • Πρόβα (αν μας μείνει χρόνος)


Αν πάλι αναγκαστώ να απουσιάσω και αύριο: 
 • 1η και 2η ώρα: Για όλους εσάς θα ετοιμάσω από απόψε φωτοτυπίες με επαναληπτικές ασκήσεις για το Σαββατοκύριακο, που μπορείτε να τις τυπώσετε από σήμερα, να τις έχετε μαζί σας αύριο και να τις κάνετε στις αίθουσες που θα είστε μοιρασμένοι .
 • Πρώτο διάλειμμα:Όσα παιδιά φέρουν λεφτά για την εκδρομή να τα δώσουν  στον κ. Γιώργο Καραμουσουλή, διευθυντή του 13ου.
 • 3η ώρα: Να έχετε μαζί σας τα υλικά αισθητικής αγωγής (μπλοκ ζωγραφικής,  μαρκαδόρους-όχι ξυλομπογιές, ψαλίδια) για να φτιάξετε στα τμήματα που θα μοιραστείτε χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά και να διακοσμήσουμε την τάξη μας (Προσοχή στο φόντο της ζωγραφιάς. Επίσης τις θέλω πολύχρωμες, χαρούμενες, πρωτότυπες και ΟΧΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ. ΟΧΙ ΣΚΕΤΟ ΜΟΛΥΒΙ -χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές φτιάχνουμε)
 • 3η ώρα: Επίσης ζωγραφίστε από ένα χελωνάκι καρέτα-καρέτα ο καθένας και κόψτε το για να το κολλήσουμε στην μεγάλη αφίσα που θα φτιάξουμε .
 • 4η ώρα: Να έχετε ΌΛΟΙ μαζί σας τα βιβλία που δανειστήκατε από τη βιβλιοθήκη μαζί με τις καρτέλες σας και να τα επιστρέψετε στην κυρία Ρένα  και φυσικά να δανειστείτε καινούρια βιβλία. Προτιμήστε με θέμα την Αργοναυτική Εκστρατεία.
 • 5η ώρα: Την ώρα της Μουσικής  και πριν ξεκινήσετε το μάθημά σας να αφήσετε πάνω στο θρανιάκι του προβολέα τα Τετράδια Εργασιών Γλώσσας (λεπτό βιβλίο), Τετράδια Εργασιών Μαθηματικών (λεπτό βιβλίο) για να σας τα διορθώσω μέσα στο Σαββατοκύριακο.
 • 5η ώρα: Τις διορθωμένες φωτοτυπίες που σας χρωστάω, θα τις έχω στείλει για να σας τις μοιράσει η κυρία Σαντίνα (όχι όμως το διαγώνισμα, αυτό θέλω να σας το δώσω εγώ, για να το συζητήσουμε κιόλας).
 • 6η ώρα: Ολοκληρώστε τις ζωγραφιές σας και διαβάστε ήσυχα το επόμενο μάθημα της Ιστορίας.
 • Το Δέντρο θα το στολίσουμε την πρώτη μέρα που θα επιστρέψω στο σχολείο. 
 • Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά: κούκλες για κουκλοθέατρο + στολίδια θα φτιάξουμε την επόμενη Πέμπτη


*********************************************************************
Τετάρτη, 23/11/2016ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Γλώσσας:"Τα χαρτιά ανακυκλώνονται", σελ. 68-71

Ορθογραφικός Κανόνας της Ημέρας:

ΌχιΑντιγραφή: Όχι


Ορθογραφία: Όχι


Ανάγνωση: "Τα χαρτιά ανακυκλώνονται", σελ. 68-69.

 Καλή εξάσκηση στο ρόλο που ανατέθηκε στο κάθε παιδί.


Ασκήσεις γλώσσας: Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 49, να γίνουν οι ασκήσεις 1, 2 και 3 πάνω στο Βιβλίο.Τα παιδιά παρακολουθώντας τα βιντεάκια που θα αναρτήσω σήμερα στο blog να σημειώσουν στο πρόχειρό τους προτάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον μας και να ολοκληρώσουμε αύριο τον εννοιολογικό μας χάρτη. 

ΜΕΛΕΤΗ

Παραμείναμε στην ίδια ενότητα. Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη. 


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πρόβα
*********************************************************************
Τρίτη, 22/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας:"Τα χαρτιά ανακυκλώνονται", σελ. 68-71
Ορθογραφικός Κανόνας της Ημέρας:
(το γράφουμε στο μπλοκάκι)
Όλα τα ρήματα που έχουν κατάληξη -ώνω γράφονται με ω (ωμέγα). Αλλά με ω (ωμέγα γράφονται και οι λέξεις που προέρχονται απο ρήματα με κατάληξη -ωνω).
Παραδείγματα -Λέξεις για το Μπλοκάκι:
ενημερώνω - ενημέρωση
δηλώνω - δήλωση
ανακυκλώνω - ανακύκλωση
κρυώνω - κρύωμα
στραβώνω - στράβωμα
διπλώνω -δίπλωμα
απλώνω - άπλωμα

Αντιγραφή: 2 φορές τις παραπάνω λέξεις + φτιάξε 5 προτάσεις χρησιμοποιώντας όσες περισσότερες από τις παραπάνω λέξεις μπορείς.

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.

Ανάγνωση: "Τα χαρτιά ανακυκλώνονται", σελ. 68-69. Να μπορείς να διαβάσεις πολύ άνετα το διάλογο του σημερινού κειμένου για να το δραματοποιήσουμε αύριο.

Ασκήσεις γλώσσας: Όχι

Τα βιντεάκια της ανακύκλωσης που σας είχα υποσχεθεί δεν τα αναρτώ ακόμα στο Blog. Θα το κάνω αύριο που κατά τα φαινόμενα θα έχουμε καινούριο καλώδιο και θα το δούμε και συζητήσουμε πρώτα μέσα στην τάξη.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 17, σελ. 48-49
Ασκήσεις για σπίτι:
α)Επανάληψη στην προπαίδεια
β) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, κεφ. 17, σελ. 16-17, ασκήσεις 2, 3 τα δύο τελευταία και 5. (για την Πέμπτη)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σήμερα δεν προχωρήσαμε καθόλου όμως αύριο Τετάρτη 23/11 αντί για μαθηματικά θα κάνουμε Μελέτη και θα ήθελα τα παιδιά να έχουν μαζί τους το βιβλίο της Μελέτης.

Δευτέρα, 21/11/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
α) Επαναληπτικό Τεστ
β) Ενότητα 4, Κεφάλαιο 1, "Ο Φρίξος, η Έλλη και το Χρυσόμαλλο Δέρας", σελ. 50-52

Εργασία Ιστορίας (μέχρι την Παρασκευή 25/11):
Ζωγραφίζω τον άθλο του Ηρακλή που με εντυπωσίασε περισσότερο

ΓΛΩΣΣΑ
"Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης", σελ. 64-67

Ορθογραφικοί κανόνες ημέρας
α)τα ρήματα σε -ίζω και κάποιες εξαιρέσεις τους 
β) ορθογραφία ουδέτερων ουσιαστικών και κάποιες εξαιρέσεις τους

Λεξιλόγιο ημέρας (στο μπλοκάκι):
σκουπίδια = απορρίμματα
σκουπιδοτενεκές = κάδος απορριμμάτων
σκουπιδιάρικο = απορριμματοφόρο
σκουπιδιάρης = υπάλληλος καθαριότητας 
χωματερή = χώρος ταφής απορριμμάτων
βράδυ, στάχυ, δάκρυ, δίχτυ, δόρυ, οξύ,
δανείζω, δακρύζω, δανείζω,
ποτίζω πότισμα
καθαρίζω, καθαρίστρια 

Ανάγνωση: Κείμενο, σελ. 64-65
Αντιγραφή: 2 φορές τις λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση για το σπίτι:
Να κάνεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας την άσκηση 5, της σελίδας 48 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Επανάληψη σε προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων με κρατούμενα
Ασκήσεις για το σπίτι:
Να γίνουν στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών οι παρακάτω πράξεις:
α)  453-____=118
β)  328+____=656
γ)  214 +298 =___
δ)  728 - 189 =____
ε)  728 -____= 519
στ)805- ____=159
ζ)  212 + ___ =408
η)____ + 612 =900


****************************************************************
Παρασκευή, 18/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
6η Έκθεση

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 4, "Αργοναυτική Εκστρατεία", Εισαγωγή, σελ. 49

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4, Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, σελ.36-38

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 10, "Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού", σελ. 34-35
Μαθαίνω το "Με λίγα λόγια" και το "Με μία φράση", σελ. 35

********************************************************************
Τετάρτη, 16/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ

Ετοιμάσαμε το Σχεδιάγραμμα 6ης Έκθεσης. Την έκθεση θα την γράψουμε την Παρασκευή 18/11/2016. Το Σχεδιάγραμμα θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην Αρχική Σελίδα του Blog.
Ασκήσεις για το σπίτι: 
Το 8ο Φυλλάδιο Επαναληπτικών Ασκήσεων της Γλώσσας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επαναληπτικές ασκήσεις στους τριψήφιους αριθμούς
Ασκήσεις για το σπίτι: 
1.)Το 8ο Φυλλάδιο Επαναληπτικών Ασκήσεων των Μαθηματικών.
2.)Δυο προβλήματα για το τετράδιο εργασιών / ασκήσεων Μαθηματικών:
α. Στη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας έχουμε 3 μεγάλες βιβλιοθήκες. Η πρώτη έχει 328 βιβλία, η δεύτερη 619 και η τρίτη 404. Πόσα βιβλία συνολικά έχει η βιβλιοθήκη του σχολείου μας;
ΛΥΣΗ:                                                                        ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
β. Από τα παραπάνω βιβλία τα 212 είναι ιστορικά, τα 604 είναι ελληνικής λογοτεχνίας και τα υπόλοιπα ξένης λογοτεχνίας. Πόσα βιβλία ξένης λογοτεχνίας έχει η βιβλιοθήκη μας;
ΛΥΣΗ:                                                                      ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Πρόβα για το θεατρικό)

***************************************************************
Τρίτη, 15/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Κείμενο: Για το Πολυτεχνείο, σελ.83-84
Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Επίθετα - Ορθογραφία επιθέτων
Λεξιλόγιο Ημέρας: (στο μπλοκάκι) 
Πολυτεχνείο, θηλυκός, δανεικός, πρόθυμος, εύθυμος, επώνυμος, διάσημος, άσχημος, περίφημος, έρημος, έτοιμος, σκοτεινός, φωτεινός, υγιεινός, ορεινός, ταπεινός
Ανάγνωση: Το κείμενο της σελ. 83
Αντιγραφή: Οι λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας (2 φορές)
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Ασκήσεις Γλώσσας: Κάνε τις παρακάτω ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων της Γλώσσας
1) Γράψε στον πληθυντικό τις παρακάτω φράσεις (ίδια πτώση):
α)η φωτεινή επιγραφή -
β)η ορεινή περιοχή -
γ)ο έρημος τόπος -

2) Γράψε στον ενικό τις παρακάτω φράσεις (ίδια πτώση):
α)τα σκοτεινά δωμάτια -
β)οι άσχημοι τρόποι -
γ) τα δανεικά παιχνίδια -

3) Να κλίνεις τις φράσεις:
α)ο πρόθυμος μαθητής -
β)η υγιεινή διατροφή -
γ)το επώνυμο ρούχο -

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επαναληπτικές Ασκήσεις

Ασκήσεις για το σπίτι:
Προβληματάκια:
1) Η κυρία Τόνια είχε 500€. Πρέπει να πληρώσει το λογαριασμούς της ΔΕΗ που κόστιζε 286€ και του ΟΤΕ που κόστιζε 107€. 
α) Πόσα χρήματα πλήρωσε συνολικά;
β) Πόσα ρέστα πήρε;
ΛΥΣΗ:                          ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

2) Στο σχολείο πέρυσι είχαν εγγραφεί 420 μαθητές. Από αυτούς παρακολούθησαν το Ολοήμερο 227 μαθητές. Πόσοι  ήταν οι μαθητές που δεν παρακολούθησαν το Ολοήμερο;
ΛΥΣΗ:                           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:


Πραξούλες:
14 Χ 8 = (να γίνει κάθετα)
46 Χ 9 = (να γίνει κάθετα)
35: 7=      (συνέχισε το εσύ όπως έχουμε μάθει)
42 :7=     (συνέχισε το εσύ όπως έχουμε μάθει)
36:9 =  (συνέχισε το εσύ όπως έχουμε μάθει)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3, "Δημιουργήματα της φύσης και του ανθρώπου", σελ. 33 - 35

Άσκηση για επόμενο μάθημα:
Βρες πληροφορίες για ένα εντυπωσιακό δημιούργημα της φύσης και επίσης για ένα εντυπωσιακό ανθρώπινο δημιούργημα.*******************************************************************
Δευτέρα, 14/11/2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΓΛΩΣΣΑ
Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: Χρήση επιθέτων - παρομοιώσεων
Λεξιλόγιο ημέρας: Οι υπογραμμισμένες λέξεις της σελίδας 62

Ανάγνωση: Όχι
Αντιγραφή: Τις λέξεις που έχω γράψει στο μπλοκάκι (2 φορές)
Ορθογραφία:Ό,τι έχω για αντιγραφή
Ασκήσεις Γλώσσας:
1) Στις παρακάτω προτάσεις διάλεξε και βάλε κάποια από τις παρακάτω παρομοιώσεις:
(σαν πέτρα, σαν το γίγαντα, σαν σβούρα, σαν το σκύλο με τη γάτα, σαν το δελφίνι, σαν σιδερένιο φίδι, σαν τον κρόκο του αβγού)
Είναι κίτρινο_____________
Το τρένο τρέχει ___________
Παλεύει _______________
Μαλώνουν ____________
Μη στριφογυρίζεις ___________ 
Η Αγγελική κολυμπά______________
2) Φτιάξε προτάσεις χρησιμοποιώντας τις παρακάτω παρομοιώσεις: σαν ζωγραφιά, σαν κερί, σαν μέλι, σαν το λεμόνι
3) Να γράψεις τις αιτιατικές ενικού και πληθυντικού των παρακάτω φράσεων, όπως στο παράδειγμα:

ο έξυπνος σκύλος - τον έξυπνο σκύλο - τους έξυπνους σκύλους

η όμορφη γάτα-
το πέτρινο σπίτι-
η ευρύχωρη κατοικία -
ο άγριος πάνθηρας-

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 15, "Προσθέσεις και Αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών", σελ. 44-45
Ασκήσεις Γλώσσας
Τετράδιο Εργασιών, Κεφ. 15, σελ. 12-13, Ασκήσεις 3, 4 και 5.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επανάληψη στη 2η Ενότητα
Ερωτήσεις για το επόμενο μάθημα στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Πρόβα στο θεατρικό

********************************************************************
Παρασκευή, 11/11/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Μάθημα ημέρας: ΕΝΟΤΗΤΑ 2, Κεφ. 7, σελ. 38 - 40 "Το τέλος του Ηρακλή"
(ερωτήσεις και σημειώσεις στη σελίδα της Ιστορίας)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μάθημα ημέρας: Βιβλίο Μαθηματικών, Ενότητα 3η, Κεφ.15, σελ.44 - 45 "Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών".
Ασκήσεις Μαθηματικών: Το 8ο Φυλλάδιο Επαναληπτικών Ασκήσεων έχει ήδη αναρτηθεί στην Αρχική σελίδα του Blog. 
(Τα  Επαναληπτικά φυλλάδια Μαθηματικών ή Γλώσσας 8ου Σαββατοκύριακου μπορούν να γίνουν μέχρι την επόμενη Παρασκευή, οπότε κι εγώ θα τα συγκεντρώσω από όσους τυχόν θελήσουν να ασχοληθούν αυτό το διάστημα με αυτά).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δεν προχωρήσαμε.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Πρόβα στο Θεατρικό
*********************************************************************
Πέμπτη, 10/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Μάθημα ημέρας: "Η χελωνίτσα Καρέττα - Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν ", Ανθολόγιο, σελ. 28 - 32

Ανάγνωση: το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου της σελ. 28

Λεξιλόγιο ημέρας: Όχι
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Ασκήσεις για σπίτι (για Δευτέρα): 
1)Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας γράψε τη δική σου συνέχεια της ιστορίας του κειμένου.
2)Στο Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 40, η Άσκηση 4 να γίνει πάνω στο βιβλίο.
3) Πάνω στο Τετράδιο Εργασιών της Γλώσσας, σελ. 42, συμπληρώνω όσα μου ζητά η Άσκηση 4. Στη συνέχεια στην Α4 σελίδα που σας έδωσα γράφετε ένα ποίημα για το μέρος που διαλέξατε να περιγράψετε χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία που έχετε ήδη σημειώσει στην άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ Τ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ "ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ".
Τα φύλλα Α4 θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα και θα φτιάξουμε το πρώτο βιβλίο της τάξης.
Προσοχή σε ορθογραφία και στο περιθώριο που θα αφήσετε στις δύο όψεις της σελίδας.Μπροστινή πλευρά περιθώριο αριστερά, πίσω πλευρά περιθώριο δεξιά.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στις αφαιρέσεις με  κρατούμενο -Αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς.

Ασκήσεις για το σπίτι (για αύριο):
Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πράξεις:
586 - 147 =
800 - 144 = 
206 - 189 =
504 - 156 = 
1.842  - 735 = 


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
(Δεν κάναμε σήμερα)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τετράδιο Εργασιών Εικαστικών, σελ. 24 Αντικατοπτρισμοί

Εντός της ημέρας θα αναρτηθούν και οι ασκήσεις του Σαββατοκύριακου, όχι όμως σχεδιάγραμμα έκθεσης. Δεν πρόκειται να γράψουμε έκθεση τη Δευτέρα, αλλά μόνο επαναληπτικό τεστ.
*********************************************************************
Tετάρτη, 9/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Μάθημα ημέρας: "Οι μικροί ταξιδιώτες ταξιδεύουν στο βουνό", Βιβλίο Γλώσσας, σελ. 59-61
Γραμματικό φαινόμενο ημέρας: 
Συνώνυμα 
Ανάγνωση: το κείμενο της σελ. 59
Λεξιλόγιο ημέρας: Οι λέξεις στο γαλάζιο πλαίσιο της άσκησης 6
Αντιγραφή: 2 φορές το Γράφω σωστά και τις λέξεις από τις ασκήσεις  7 και 8 της σελ. 59 του Βιβλίου
Άσκηση για σπίτι: Βιβλίο Γλώσσας, σελ. 60, Άσκηση 5, να γίνει πάνω στο βιβλίο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 14, "Οι αριθμοί μέχρι το 3.000" (συνέχεια)
Ασκήσεις για το σπίτι:
Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πράξεις:
1.) Προσθέσεις
1.529 + 1.529 =
1.789 + 674 =
2.048 + 956 =

2.) Αφαιρέσεις
698 - 445 =
695 -398 =
600 -398 =

3.) Πολλαπλασιασμοί
64 Χ 8 =
76 Χ 9 =
32 Χ 4 =

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πρόβα στο θεατρικό που ετοιμάζουμε.
*********************************************************************************

Τρίτη, 8/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Μάθημα ημέρας: Γη και θάλασσα, Βιβλίο Γλώσσας, σελ. 56-58
Γραμματικό φαινόμενο ημέρας: 
α) Σημεία στίξης
β) Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών με κατάληξη -ο και -ι (σημειώσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στo Blog στην παρακάτω διεύθυνση: http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/11/blog-post_8.html )
Ανάγνωση: το ποίημα στη σελ.56
Αντιγραφή: 2 φορές το Γράφω σωστά και τις λέξεις των ασκήσεων 6 και 7 
Ασκήσεις για σπίτι:
1) Να γίνει στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων γλώσσας η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας, σελ. 42.
2) Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς τα παρακάτω ουσιαστικά:
το δέντρο, το βιβλίο, το τραγούδι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Βιβλίο Μαθηματικών, Κεφάλαιο 14, "Αριθμοί μέχρι το 3.000", σελ.  42-43

Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, τεύχος 2, Κεφάλαιο 14, σελ. 10, να γίνει η Άσκηση 2.

2) Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων μαθηματικών να γίνουν οι παρακάτω πράξεις:
α) 458 + 612 + 739 =
β)2.046 +638 =
γ)1.048 + 2.096 =
δ) να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πολλαπλασιασμοί:
65 Χ 8 =
37 Χ 9 =
24 Χ 7 =

ΜΕΛΕΤΗ
Δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Κάναμε την ομαδική εργασία για τις περιοχές της χώρας μας.

Παιδάκια μην ξεχάσετε να πείτε στους γονείς σας πως αύριο Τετάρτη, 9/11/2016 έχουμε την καθιερωμένη μηνιαία ενημέρωση στη 13.30.


*********************************************************************************
Δευτέρα, 7/11/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βιβλίο Ιστορίας, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 6,  "Ο Κέρβερος του Άδη και τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων". Σημειώσεις και ερωτήσεις από το μάθημα θα βρείτε στη σελίδα της Ιστορίας.

Διαγώνισμα - 5η Έκθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη σε πράξεις και αριθμούς μεγαλύτερους από το 1.000. 

Ασκήσεις για σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών / ασκήσεων των μαθηματικών να γίνουν οι παρακάτω ασκήσεις:
1. Ανεβαίνω 50 μονάδες στις παρακάτω αριθμητικές ακολουθίες:
α) 1.350, 1.400, 1.450, _____, ______, ______
β) 1.200, 1.250, 1.300, _____, ______, ______

2. Βάζω το κατάλληλο σύμβολο ανισότητας  > ή< στα παρακάτω:
α) 1.305 _____ 1.350
β) 1.035_____ 1.305
γ)3.033 _____3.330

3. Να γίνουν ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω προσθέσεις:
α) 1.453 + 729 =
β) 1.453 + 1.289 =

4. ΝΑ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 3.

*********************************************************************
Παρασκευή, 4/11/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Βιβλίο Ιστορίας, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 5, σελ. 33-35,  "Κι άλλοι άθλοι". Σημειώσεις και ερωτήσεις από το μάθημα θα βρείτε στη σελίδα της Ιστορίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενότητα2, Κεφάλαιο 2, σελ. 31-32 ,"Χωριά και πόλεις του τόπου μας". Σημειώσεις και ερωτήσεις από το μάθημα θα βρείτε στη σελίδα της Μελέτης.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 6, σελ. 22-23, "Ο θαυμαστός μας κόσμος".Σημειώσεις και ερωτήσεις από το μάθημα θα βρείτε στη σελίδα των Θρησκευτικών.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:
Κάναμε πρόβα στο θεατρικό.
********************************************************************* Πέμπτη, 3/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσα, "Οι ακροβάτες της θάλασσας", σελ. 53-55

Ανάγνωση: Όλο το κείμενο της σελ. 53
Γραμματικό Φαινόμενο: Χρήση των οριστικών άρθρων της / τις
Σχεδιάγραμμα 5ης Εκθεσης: 
 Είναι αναρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/11/5.html
Αντιγραφή: Η θαλάσσια ρύπανση και τα δίχτυα των ψαράδων που τα παγιδεύουν κάτω από το νερό". (2 φορές)
κολυμπώ, κολύμπι, κολυμβητής, ψάρι, ψαρεύω, ψαρόβαρκα (2 φορές αντιγραφή + 3 προτάσεις με όσες περισσότερες )
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή.
΄Ασκηση Γλώσσας: 
α)Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 39, Άσκηση 2 (για αύριο)
β)Σε ένα φύλλο από το ντοσιέ μου (εκθέσεων) φτιάχνω την ταυτότητα του αγαπημένου μου ζώου υπό εξαφάνιση από τα ζώα που αναφέραμε σήμερα στο μάθημα. Μαζεύω τις πληροφορίες από το διαδίκτυο. Μπορώ για το σκοπό αυτό να επισκεφτώ τη σελίδα της WWF : http://www.wwf.gr/endangered-species

ή χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης της Google 
https://www.google.gr/ μπορείς να βρεις πληροφορίες για το αγαπημένο σου ζώο στο Wikipedia.

Βάζω και εικόνα του ζώου κολλώντας.

Οι εργασίες πρέπει να είναι έτοιμες τη Δευτέρα (καταληκτική ημερομηνία). Μετά θα πλαστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν έξω από την τάξη μας σε έκθεση με θέμα "ΖΩΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ"

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε. 

Ασκήσεις για το σπίτι: (Για αύριο)
Να γίνουν στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών ΚΑΘΕΤΑ οι παρακάτω πράξεις, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:

α)538+74=
    612+39=
    429+130=
β) 538-74=
     612-39=
     429-130=
γ) 35 Χ 2=
    26 Χ 7=
    47 Χ 9=
    26 Χ 10=

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δεν προχωρήσαμε .

Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας και Μαθηματικών θα αναρτηθούν εντός της ημέρας. *********************************************************************
Τρίτη, 1/11/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, "Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια", σελ. 50-52
Λεξιλόγιο ημέρας: Όχι
Γραμματικά Φαινόμενα ημέρας: 
1.) Κλίση θηλυκών ουσιαστικών με κατάληξη -ος (σημειώσεις έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο του Blog: http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_30.html)
2.) Παρομοιώσεις
3.) Τα άρθρα (Οριστικά - Αόριστα) (σημειώσεις στον παρακάτω σύνδεσμο του Blog: 
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/11/blog-post.html)

Ανάγνωση: Όλο το κείμενο της σελ. 50

Αντιγραφή: Όχι

Ορθογραφία: Όχι

Ασκήσεις Γλώσσας: 
1.) Να γίνει στο τετράδιο εργασιών κι ασκήσεων της γλώσσας η άσκηση3, σελ. 35 του τετραδίου εργασιών Γλώσσας
2.) Να γίνει στο τετράδιο εργασιών κι ασκήσεων γλώσσας η άσκηση 7, σελ. 38 του τετραδίου εργασιών της Γλώσσας
3.)Στο ετράδιο Εργασιών/ασκήσεων γλώσσας να κλιθούν τα ουσιαστικά: είσοδος, νηπιαγωγός

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη στις πράξεις:

Ασκήσεις:
Στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων μαθηματικών να κάνεις τα παρακάτω:

1. Να γίνουν οι παρακάτω πολλαπλασιασμοί:
36:4=___ γιατί  4Χ__=36
45:9=___ γιατί 9Χ__ =45
56:8=___ γιατί 8Χ___=56
64: 8=___ γιατί 8Χ___=64
63:7=___ γιατί 7Χ___ = 63

2.Να γίνουν οι παρακάτω πολλαπλασιασμοί ΚΑΘΕΤΑ  (πάνω-κάτω):
36 Χ7=
23Χ8 =
47Χ9=
51Χ10=

3.Να κάνεις κάθετα τις παρακάτω πράξεις:
349-128=
524-139=
445+86=
12+23+34=

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: δεν προχωρήσαμε

*********************************************************************
Δευτέρα, 31/10/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4, "Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες Όρνιθες και οι στάβλοι του Αυγεία".
Ερωτήσεις, σημειώσεις και σχεδιάγραμμα του μαθήματος στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Τα ημερήσια καθήκοντα αναφέρονται στη σελίδα Αγγλικών του Blog.

ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα: "Στη γη και στη θάλασσα"

Κείμενο: "Σπίτι με κήπον", σελ. 46-48

Γραμματικό φαινόμενο ημέρας: Πάθη φωνηέντων
(Σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην παρακάτω διεύθυνση: http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_31.html)
Λεξιλόγιο ημέρας (μπλοκάκι): σπιτικό, οικία, κατοικώ, κάτοικος, κατοικία

Ανάγνωση: Όλο το ποίημα της σελίδας 46

Αντιγραφή: 2 φορές τα παρακάτω

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή

Ασκήσεις / Εργασίες για το σπίτι: Ζωγράφισε το σπίτι των ονείρων σου και φέρτο να το εκθέσουμε στην αίθουσα. (Μέχρι Παρασκευή πρωί)


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Βιβλίο, Κεφάλαιο 13: Επαναληπτικό, σελ. 38-39

Ασκήσεις για σπίτι: Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 34, οι ασκήσεις που έχουν σημειωθεί.


*********************************************************************
Τρίτη, 25/ 10/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Ανάγνωση από Ανθολόγιο
Δεν προχωρήσαμε παρακάτω 
Γραμματικό φαινόμενο ημέρας: κλίση θηλυκών ουσιαστικών με κατάληξη -ος
Ασκήσεις: Όχι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Δεν προχωρήσαμε παρακάτω
Ασκήσεις: Όχι

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 1 και 2 
Εισαγωγικό μάθημα. Αξιοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή Google earth, εντοπίσαμε τη χώρα μας και σχολιάσαμε τη μορφολογία της. Μιλήσαμε για τα μεγαλύτερα βουνά της, για τις μεγαλύτερες πεδιάδες της, για τα μεγαλύτερα νησιά της, παρατηρώντας το χάρτη και συγκρίνοντας. Το μάθημα αυτό ήταν απλώς εισαγωγικό και θα επεκταθούμε περισσότερο στο επόμενο μάθημα.


********************************************************************* Δευτέρα, 24/10/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3,"Η Λερναία Υδρα και ο κάπρος του Ερύμανθου", σελ. 28-29
Σημείωσεις και ερωτήσεις για το κεφάλαιο στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΓΛΩΣΣΑ

1η ώρα: Επαναληπτικό Τεστ σε Γλώσσα - Μαθηματικά
2η ώρα: Έκθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 12, Ασκήσεις στο Τετράδιο Εργασιών
Υποχρεώσεις για σπίτι:
Ασκήσεις / Προβλήματα
1. Η βιβλιοθήκη μου έχει 8 ράφια. Σε κάθε ράφι είναι τοποθετημένα 12 βιβλία. Πόσα βιβλία βρίσκονται συνολικά στη βιβλιοθήκη μου;
ΛΥΣΗ:                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

2. Μια μεγάλη καρτέλα αβγών έχει 12 αβγα. Αν έχω 7 τέτοιες καρτέλες με αβγα, πόσα αβγα έχω συνολικά;
ΛΥΣΗ:                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

3. Ένα σχολείο έχει 6 τάξεις. Κάθε τάξη έχει 25 μαθητές. Πόσοι είναι συνολικά οι μαθητές του σχολείου;

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:
1. Κατασκευάσαμε βιντεάκια με τις ζωγραφιές των μαθητών για τους Θεούς του Ολύμπου, τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας στον παρακάτω  σύνδεσμο:
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/10/binteo.html
2. Πρόβα στο θεατρικό

***************************************************************
Παρασκευή, 21/10/2016

ΑΠΟΥΣΙΑΖΑ

*********************************************************************
Πέμπτη, 20/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο, Άλκη Ζέη, "Οι Γερμανοί και οι πρόκες", σελ. 99-103

Ανάγνωση (για Τρίτη 25/10)
Το υπογραμμισμένο τμήμα από το παρακάτω κείμενο:Ασκήσεις για το σπίτι (για Παρασκευή, 21/10/2016):

1) Γράψε τις παρακάτω φράσεις στον άλλο αριθμό, όπως στο παράδειγμα:

α. η εφημερίδα της κοινότητας --> οι εφημερίδες των κοινοτήτων
β. η διακοπής της συναυλίας-->
γ. η φωνή της δασκάλας -->
δ. οι εργασίες των μελισσών-->
ε. οι ελπίδες των μαθητριών -->
στ. η τροφή της φάλαινας -->

2)Συμπληρώνω με τη σωστή κατάληξη -μαι, -σαι, -ται, -νται, -με, -τε
εγώ δανείζο___
αυτός βρίσκε___
αυτοί απογοητεύο____
εσύ πλένε____
εμείς ποτίζου____
εσείς παίζε___
αυτοί στολίζο___
εμείς δένου____

Σχεδιάγραμμα 4ης Έκθεσης με θέμα: "Το αγαπημένο μου παιχνίδι". Το σχεδιάγραμμα της έκθεσης θα αναρτηθεί μέχρι το απόγευμα στο Blog.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Βιβλίο Μαθηματικών, Κεφάλαιο 12, "Προβλήματα", σελ. 36-37
Ασκήσεις για το σπίτι:(για Παρασκευή 21/10/2016)
1) Κάνε κάθετα τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
12 Χ 3=
23 Χ 4 =
34 Χ 5 =
45 Χ 6 =
56 Χ 7 =

2) Κάνε οριζόντια τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
30 Χ 2 = 
20 Χ 8 =
400 Χ 3 =
300 Χ 6 =
70 Χ 9 =

3) Αν εγώ βάζω κάθε μήνα στον κουμπαρά μου 28 €, πόσα € θα μαζέψω σε 8 μήνες;
ΛΥΣΗ:                                      ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

4) Κάνε κάθετα τις παρακάτω πράξεις:
529 + 35 =
247 -159 =

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 16, "Η εμπιστοσύνη στο Θεό", σελ. 50 - 52
Θυμάμαι για το επόμενο μάθημα:

Εργασία για το μάθημα:
Κάνω πάνω στο  βιβλίο, σελ. 52, την παρακάτω εργασία

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:
ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι μαθητές έκαναν κολάζ με τα ονόματά τους / γράμματα από τα ονόματά τους.
*********************************************************************
Τετάρτη, 19/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, σελ 80-82. Κείμενα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Γραμματικό Φαινόμενο Ημέρας: 
Η Κλίση Θηλυκών Ουσιαστικών με καταλήξεις -α /-η. 
Σημειώσεις σχετικές με αυτό θα βρείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/10/blog-post_52.html

Ασκήσεις Γλώσσας για το σπίτι
Να γίνουν οι παρακάτω ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων γλώσσας:
1.) Να κλίνεις τα ουσιαστικά: η πριγκίπισσα, η ανάγκη
2.) Να βρεις τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:
ντρέπομαι -->
ντροπή-->
ντροπαλός -->
ησυχία -->
ησυχάζω -->
ήσυχος -->
κλαίω -->
κλάμα -->
κλαψιάρικος -->
όμορφος -->
ομορφιά -->
ομορφαίνω -->

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη: 
"Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο"

Ασκήσεις για το σπίτι
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών,σελ. 30-31: 
Άσκησεις 2,  3, 5, 6

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πρόβα στο θεατρικό
*********************************************************************
Τρίτη, 18/10/10616

ΓΛΩΣΣΑ
Ενότητα 5, "Η σημαία", σελ. 78  και "Στον πόλεμο του 1940", σελ. 79

Ανάγνωση: Το ποίημα της σελ. 78 και τα αποσπάσματα ημερολογίου της σελ. 79
Αντιγραφή: Όχι
Ορθογραφία: Όχι
Λεξιλόγιο ημέρας: Βιβλίο Εργασιών Γλώσσας, σελ.32

Άσκηση για σπίτι : 
Να κάνεις στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας την άσκηση 4 της σελίδας 32 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας:


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 11, "Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο", σελ. 34-35

Ασκήσεις για σπίτι:
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων μαθηματικών κάνε τις παρακάτω πράξεις:
1)Να κάνεις κάθετα τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
45 Χ 7=
38 Χ 4=
26 Χ 6=
59 Χ 4=
46 Χ 8=
37 Χ 3=
27 Χ 8=
58 Χ 3=

2) Να κάνεις οριζόντια τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:
500 Χ 4=
60 Χ 8=
900 Χ 3=
400 Χ 6=
70 Χ 5=
800 Χ 2=
600 Χ 2=
70 Χ 8=

ΜΕΛΕΤΗ: Δεν προχωρήσαμε παρακάτω

Για όσα παιδάκια δεν έχετε μάθει την προπαίδεια ακόμα, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω κάθε μέρα πως χρειάζεται να κάνετε πολύ καλή και αδιάκοπη επανάληψη. 
*********************************************************************
Δευτέρα, 17/10/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 2, "Το λιοντάρι της Νεμέας", σελ. 26-27
Σημείωσεις και ερωτήσεις για το κεφάλαιο στη σελίδα της Ιστορίας του Blog.

ΓΛΩΣΣΑ

1η ώρα: Επαναληπτικό Τεστ σε Γλώσσα - Μαθηματικά - Ιστορία
2η ώρα: Έκθεση

Ασκήσεις Γλώσσας: Να γίνει στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων γλώσσας η άσκηση 8 της σελ. 30 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας (λεπτού βιβλίου).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 11, "Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο"

Το κεφάλαιο αυτό θα διδαχθεί σε δύο μαθήματα. Σήμερα μάθαμε / θυμηθήκαμε  ξανά τις προπαίδειες των αριθμών 11 και 12. 
Υποχρεώσεις για σπίτι:
Να μάθεις πολύ καλά της προπαίδεια του 12
Ασκήσεις / Προβλήματα
1) Κάνε στο τετράδιο εργασιών μαθηματικών τις παρακάτω πράξεις:
8 Χ 11 =
8 Χ 12 =
7 Χ 11 =
7 Χ 12 =
6 Χ 11 =
6 Χ 12 =
9 Χ 11 =
9 Χ 12 =

2) Ένα χρόνος έχει 12 μήνες. 5 χρόνια πόσους μήνες έχουν συνολικά; ΛΥΣΗ:      ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
3)Μια μεγάλη καρτέλα αβγών έχει 12 αβγά. Πόσα αβγά έχουν συνολικά 4 μεγάλες καρτέλες αβγών;ΛΥΣΗ:      ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
4) Ένα πακέτο μπισκότων περιέχει 11 κομμάτια. Πόσα μπισκότα έχουν συνολικά τα 9 πακέτα;ΛΥΣΗ:      ΑΠΑΝΤΗΣΗ:


ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Πρόβα θεατρικού


*********************************************************************
Παρασκευή, 14/10/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 2, Κεφάλαιο 1, "Η γέννηση του Ηρακλή", σελ. 23-25

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 9, "Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι αδέλφια", σελ. 29 - 32

Εργασία για το σπίτι:
Σε μια σελίδα Α4 γράψε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα έναν από τους υπογραμμισμένους τίτλους της σελίδας 32 και από κάτω μια ζωγραφιά.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επαναληψη στην Ενότητα 1.
Να ξέρεις τη σημασία των λέξεων του Βασικού Λεξιλογίου της Ενότητας στη σελ. 27

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Πρόβα θεατρικού


*********************************************************************
Πέμπτη, 13/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Μοιράστηκαν τα τεστς, εξηγήθηκαν λάθη που κάνουν συνήθως τα παιδιά στην επανάληψή τους και πώς και τι θα πρέπει να διαβάσουν για την επόμενη φορά.
Φτιάξαμε το σχεδιάγραμμα για την 3η Έκθεση που θα γράψουμε επίσης τη Δευτέρα. 
Το σχεδιάγραμμα έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση του Blog:
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/10/3.html
Λεξιλόγιο για το Διαγώνισμα:
Βιβλίο Γλώσσας, Ενότητα 2η, Λεξιλόγιο, σελ. 44

Ασκήσεις για το σπίτι :
(για αύριο Παρασκευή στο Τετράδιο Εργασιών/Ασκήσεων Γλώσσας)

1. Να κλίνεις τα ρήματα: εγώ φεύγω, εγώ έρχομαι.
2. Να βρεις τι μέρος του λόγου είναι τα παρακάτω ουσιαστικά:
βάτραχος, γενναίος, σιωπηλός, της, ντροπαλός, ντρέπομαι, σωπαίνω
3. Γράψε τις γενικές ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών:
βάτραχος, κόκορας, λαγός, ποιητής, τραγουδιστής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη σε προσθέσεις / αφαιρέσεις τριψήφιων με κρατούμενο
Ασκήσεις για το σπίτι (στο Τετράδιο Εργασιών/Ασκήσεων Μαθηματικών για αύριο Παρασκευή):
α) Να γίνου οι παρακάτω προσθέσεις: 
      385      535        698           
    +962    +  49      +  24              και   65+18+294=

β)Να γίνουν οι παρακάτω αφαιρέσεις:
    128      236       536      542
   -  19    -128      -189     -  58
     

γ)Να γίνουν οι πολλαπλασιασμοί:
    42:6 =____ γιατί   6Χ____=42
    72:9=_____ γιατί 9Χ____=72
    56:8=____ γιατί   8Χ____=56
    64:8=____γιατί    8Χ____=64

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναρτήσεις στο Blog για:

 • Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας για Σ/Κ :
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών για Σ/Κ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 8, "Η γέννηση ενός παιδιού είναι δώρο στην οικογένεια", σελ. 26-28
Θυμάμαι την ιστορία του Αβραάμ.
Μαθαίνω το "Με λίγα λόγια σελ. 28"

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Τετράδιο Εργασιών Εικαστικών, "Τροχιογραμμές", σελ. 11
Άσκηση: Να ολοκληρωθεί την εργασία της σελίδας

Διανομή Ρόλων για το θεατρικό "Η Επιστροφή των Θεών"
*********************************************************************
Τρίτη, 11/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο Γλώσσας, "Στη νέα μας γειτονιά", σελ. 40-42

Λεξιλόγιο ημέρας:
δεσπόζω, γειτονιά, γείτονας, γειτονόπουλο, γειτονικός

Αντιγραφή: 
Άσκηση 6, σελ. 42 + υπογραμμισμένες λέξεις άσκησης 7(2 φορές)

Ορθογραφία: Ο,τι έχω για αντιγραφή

Ασκήσεις Γλώσσας: 
Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων γλώσσας γράψε μια έκθεση με θέμα: "Ο/ Η καλύτερος / καλύτερη μου φίλος/φίλη". Χρησιμοποίησε για να βοηθηθείς τις σημειώσεις σου στην Άσκηση 5 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας, σελ.24

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων με κρατούμενο

Ασκήσεις για το σπίτι:
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, Ασκήσεις 2, 3, 5 (τα υπογραμμισμένα)
ΜΕΛΕΤΗ
Ενότητα 1, Κεφάλαιο 5, σελ. 24-26

Μαθαίνω για την επόμενη φορά το "Αξίζει να θυμάμαι" σελ. 26 και είμαι σε θέση να απαντήσω στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Ποιοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές;
β) Με τι κριτήρια ψηφίζουμε αυτόν που θέλουμε να μας εκπροσωπήσει;
γ)Τι είναι η πλειοψηφία;
δ)Πώς γίνονται οι δημοτικές εκλογές;
ε)Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να λύσουμε προβλήματα του Δήμου μας;
*********************************************************************
Δευτέρα, 10/10/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 10, "Αφαιρέσεις διψηφιων και τριψήφιων αριθμών", σελ. 32 -33

Ασκήσεις για το σπίτι:
Κάνε τις παρακάτω πράξεις στο Τετράδιο Εργασιών/Ασκήσεων Μαθηματικών:
 1.) 48:6=___ γιατί 6 Χ ____=48
      49: 7=___ γιατί 7Χ____=49
      54:9=____ γιατί 9 Χ ____=54
      56: 8=____ γιατί 8 Χ___=56
      45 : 5=____ γιατί 5Χ___=45

2.) Να γίνουν κάθετα οι παρακάτω αφαιρέσεις:
     42- 18=
     95-87=
     84 -46 =
     58-24 =
   235 - 48 =

3.) Να γίνουν οι κάθετα παρακάτω προσθέσεις:
     473 + 249 =
     555 + 438 =
     824 + 132 =
     529 + 229 = 
    12 + 57 +145=

ΓΛΩΣΣΑ
1η ώρα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
2η ώρα: ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ
Παντελή Καλιότσος, "Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας", σελ. 143 - 146

Ανάγνωση:Ασκήσεις στην τάξη: 
΄Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, Ασκηση 2, σελ.25
    >>              >>            >>,     Άσκηση, 5, σελ. 27

Ασκήσεις για το σπίτι:
΄Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, Ασκηση 4, σελ.26-27

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασίες για το επόμενο μάθημα (Πέμπτη, 13/10/2016)
Να κάνεις τις παρακάτω λέξεις 2 φορές Copy:

 • Uu
      umbrella =ομπρέλα
 • Vv
       violet = βιολέτα
       vase = βάζο
 • Ww
       window = παράθυρο
       wave = κύμα
 • Xx
      box = κουτί
      fox  = αλεπού

Από σήμερα στο Blog υπάρχει και σελίδα Αγγλικών, όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις υποχρεώσεις των παιδιών σας σε αυτό το μάθημα.


ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα 2, Εισαγωγή: "Ηρακλής"*********************************************************************
Παρασκευή, 7/10/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα 1, Κεφάλαιο 4,  "Ο Προμηθέας, η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα", σελ. 19-20.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κεφάλαιο 4, σελ.21-23

Μαθαίνεις καλά το:*********************************************************************
Πέμπτη, 6/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ:

Βιβλίο Γλώσσας: "Τα παιδικά μου παιχνίδια", σελ.36-39

Γραμματικό φαινόμενο ημέρας:
α) Επίθετο (χρήση του)
β)Γενική Ουσιαστικών (χρήση της)

Λεξιλόγιο Ημέρας (για μπλοκάκι): 
συλλέκτης, συλλογή, συλλεκτικός, γράμμα, γραμματόσημο, γραμματοκιβώτιο, επίσημος, πρόσχαρος, μυστηριώδης, άσπρος, ευγενικός.
Ανάγνωση: Όλο το κείμενο (για Δευτέρα)
Αντιγραφή: (για αύριο Παρασκευή)
α) 2 φορές τις λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας,
β) να χωρίσεις σε συλλαβές τις παραπάνω λέξεις.
Ορθογραφία: θα έχουμε για τη Δευτέρα (επαναληπτικό τεστ) επανάληψη στο λεξιλόγιο της εβδομάδας.
Ασκήσεις Γλώσσας: (για Δευτέρα) το φυλλάδιο που θα αναρτηθεί ως σήμερα το απόγευμα.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη στις προσθέσεις με κρατούμενα, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις.
Ασκήσεις για το σπίτι (για αύριο Παρασκευή):
Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις στο τετράδιο εργασιών μαθηματικών:
α) 628         343       126       525        212
  + 196       +147     +226    +124      +191

β) 63:7=_____ γιατί 7 Χ___=63
    72:9=_____ γιατί 9 Χ___=72
    64:8=_____γιατί  8 Χ ___=64
    66:6=_____γιατί  6Χ____=66
    81:9=_____γιατί  9Χ____=81

Επιπλέον θα αναρτηθεί σήμερα το απόγευμα το φυλλάδιο επαναληπτικών ασκήσεων Μαθηματικών για το Σαββατοκύριακο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Δεν προχωρήσαμε σε καινούρια ενότητα.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Ολοκληρώστε στο σπίτι την άσκηση της σελ. 10 του Τετραδίου Εργασιών Εικαστικών που ξεκινήσαμε στο σχολείο**************************************************************
Τετάρτη, 5/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ:

ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ: "Η φίλη μας η Αργυρώ", σελ. 32-35
Γραμματικό φαινόμενο ημέρας:

εγώ
εσύ
αυτός, αυτή, αυτό        + -αι
αυτοί 

εμείς  
εσείς                         + -ε

Διαβάζω ξανά τους υπογραμμισμένους κανόνες στο τετράδιο εργασιών. 
Επανάληψη στην κλίση του είμαι και του έχω.
Ανάγνωση: Όλο το ποίημα
Ορθογραφία: Η φράση της άσκησης 7 και οι λέξεις της άσκησης 8 που γράψαμε στο μπλοκάκι του λεξιλογίου. 
Αντιγραφή: Ό,τι έχω για ορθογραφία (φράση + λέξεις) 2 φορές και φτιάχνω και προτάσεις με τις λέξεις του λεξιλογίου.
Ασκήσεις Γλώσσας: 
1) Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας γράφω την άσκηση 3 , σελ. 21 του Τετραδίου Εργασιών Γλώσσας.
2)Να κλίνεις τα ρήματα: ντύνω, ντύνομαι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

Επανάληψη σε προπαίδεια

Ασκήσεις: 
Να γίνουν οι πράξεις:
1) 5Χ8=           4Χ11=
    4Χ 10=        5Χ10=
    6Χ7=           7Χ7=
    6Χ8=           6Χ9=
5Χ9=               7Χ8=


2) 54: 9=____ γιατί 9 Χ __=54
     56: 7=___ γιατί 7Χ___=54
     49: 7=___ γιατί 7Χ___=49
      40:10=___ γιατί 10Χ___=40
42:6=__ γιατί 6Χ__=42
48:8+___ γιατί 8Χ___=48
**************************************************************
Τρίτη, 4/10/2016

ΓΛΩΣΣΑ: 

 • Γράψαμε Επαναληπτικό Τέστ
 • Γράψαμε Έκθεση
Ασκήσεις Γλώσσας: Στο Τετράδιο Εργασιών/Ασκήσεων της Γλώσσας κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:
1)Γράψε δίπλα από τα παρακάτω ουσιαστικά το γένος τους (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο):
 • το σκυλί_________
 • ο σκύλος________
 • η γάτα__________
 • το γατί__________
 • το τραπέζι_______
 • η τραπεζαρία_____
 • ο τραπεζίτης______
2)Γράψε δίπλα από τις παρακάτω λέξεις τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μία (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα):
 • Οι________
 • Θεοί_________
 • του___________
 • Ολύμπου__________
 • είναι ________
 • το_________
 • εντυπωσιακότερο_____________
 • κεφάλαιο___________________
 • της _______________
 • φετινής ______________
 • Ιστορίας_____________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Έγινε επανάληψη σε προπαίδεια και αντίστροφους πολλαπλασιασμούς (διαιρέσεις).
Ασκήσεις για το σπίτι: Να γίνουν οι παρακάτω πράξεις στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων μαθηματικών:
α) 3 Χ 11=      2Χ11=
    4Χ8=          3Χ7=
    5Χ6=          4Χ5=
    4Χ9=          5Χ5=
    6Χ6=          4Χ6=
    7Χ5=          3Χ8=
    3Χ9=          4Χ7=

β)36:4=    γιατί 4Χ___=36
    24:8=   γιατί 8Χ___=24
    32:8=   γιατί 8Χ___=32
    36:6=   γιατί 6Χ___=36
    28:4=   γιατί 4Χ___=28

ΜΕΛΕΤΗ
Ενότητα 1, Κεφάλαιο 3, "Με ποιούς τρόπους ενδιαφερόμαστε για την κοινότητά μας", σελ. 17-20

Διαβάζω και κατανοώ το παρακάτω κομμάτι της σελ. 20:

Εργασία για το επόμενο μάθημα:
Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου βρείτε κάποιο πρόβλημα που αφορά το σχολείο μας και σκεφτείτε πως θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας και σε ποιο χρειάζεται να απευθυνθούμε για να το επιλύσουμε.


**************************************************************

Δευτέρα, 3/10/2016

ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι σημερινές δραστηριότητες ήταν οι ακόλουθες:

1η - 2η ΩΡΑ: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗ + ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ
Στα παιδιά προβλήθηκαν βιντεάκια κινουμένων σχεδίων με αθλητικό περιεχόμενο. (Τα βιντεάκια αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση του Blog:  http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/10/2016.html. Συζητήθηκαν, σχολιάστηκαν και καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
 • Αγωνιζόμαστε χωρίς να σκεφτόμαστε τη νίκη.
 • Αγωνιζόμαστε δίκαια και χωρίς ζαβολιές.
 • Αγωνιζόμαστε για τη συμμετοχή, για να κάνουμε φίλους και για να περνάμε καλά.
Με το κυρίαρχο συμπέρασμα κατασκευάσαμε αφίσα:

3η ΩΡΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4η ΩΡΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • Τα παιδιά χρωμάτισαν φωτοτυπία με τους 5 Ολυμπιακούς Κύκλους, αφού πρώτα έμαθαν την ιστορία και τη σημασία τους.
 • Έμαθαν (Ξαναθυμήθηκαν) στιχάκι για Ολυμπιακούς Κύκλους.
 • Χρωμάτισαν φωτοτυπίες με Ολυμπιακά - Παραολυμπιακά Αθλήματα και σκηνές από Ολυμπιακούς αγώνες και διακόσμησαν με τις ζωγραφιές τους την τάξη:
5η ΩΡΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Χωρισμένα σε ομάδες τα παιδιά απάντησαν μια σειρά ερωτήσεων αναφορικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι ερωτήσεις αυτές (με κάποιες εύλογες τροποποιήσεις) είναι από μια σειρά ερωτήσεων που προτείνονται για ανάλογη δραστηριότητα από επίσημο εκπαιδευτικό site του Υπουργείου Παιδείας και μπορείτε να πάρετε μια ιδέα παρακάτω:


6η ΩΡΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ομαδοσυνεργατική δραματοποίηση του παραμυθιού "Ο λαγός και η χελώνα".

**************************************************************
Παρασκευή, 30/9/2016

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΚΘΕΣΗΣ
Το σχεδιάγραμμα θα το βρείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο του blog:
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/09/2_30.html

ΙΣΤΟΡΙΑ
Κεφάλαιο 3, "Θεές του Ολύμπου"

Επανάληψη στους Θεούς και Θεές του Ολύμπου.

Εργασία για το σπίτι: 
Βρίσκουμε πληροφορίες για τις Μούσες, τις Νύμφες, τις Νηρηίδες.Να είναι το παιδί να απαντήσει τις παρακάτω ερωτήσεις για την κάθε κατηγορία θεοτήτων (ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ)
α) τι ήταν;
β) πόσες ήταν;
γ) πού ζούσαν;
δ) τι προστάτευαν και με ποιο Θεό "συνεργάζονταν";

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Κεφάλαιο 2 "Για να ζούμε μαζί χρειαζόμαστε κανόνες".
Κατασκευάσαμε τον κανονισμό της τάξης.


**************************************************************

Πέμπτη, 29/9/2016


ΓΛΩΣΣΑ


1η Έκθεση: Μοιράστηκαν οι διορθωμένες εκθέσεις και ενημερώθηκαν τα παιδιά για τη σημασία των λαθών τους, αλλά και τον τρόπο που θα διορθώνονται οι εκθέσεις από το επόμενο μάθημα.
Βιβλίο Γλώσσας: "Αγαπητό μου ημερολόγιο", σελ. 28-31
α) Κάναμε τις ασκήσεις του βιβλίου.
β) Ξαναθυμηθήκαμε το πως κλίνονται τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω.
Αντιγραφή: Η άσκηση 5 και η άσκηση 6 του βιβλίου της Γλώσσας 

και να κλίνεις στο τετράδιο της αντιγραφής και τα ρήματα: έχω και είμαι (όλα 2 φορές) 
Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Ασκήσεις για το σπίτι: ΟΧΙ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
α) Επανάληψη στην προπαίδεια.
β) Τις τελευταίες ασκήσεις του τετραδίου εργασιών της Γλώσσας
Ασκήσεις για το σπίτι: ΟΧΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 7 "Ο Θεός φροντίζει όλα τα πλάσματά του" σελ. 24-25. (Μαθαίνουμε ότι αναφέρεται στη σελίδα των Θρησκευτικών του blog)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Την ώρα των Θρησκευτικών κάναμε το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής που χάσαμε χθες

*********************************************************************************
Τετάρτη, 28/9/2016
Αγαπητοί γονείς,
 θα ήθελα για λίγο την προσοχή σας!!! 
Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή έτσι και φέτος κάποια παιδάκια έχουν την ατυχία να "φιλοξενούν" ψείρες στα κεφαλάκια τους. Για λόγους πρόληψης θα παρακαλούσα να ελέγξετε τα κεφαλάκια των παιδιών σας και να ακολουθήσετε την απαραίτητη αντιφθειρική αγωγή που θα σας προτείνει ο παιδίατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας.
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά

ΓΛΩΣΣΑΚάναμε 

α) αυτοδιόρθωση στις ασκήσεις του φυλλαδίου του Σαββατοκύριακου, 

β) επανάληψη στα αρσενικά ουσιαστικά με κατάληξη -ας, -ης, 

γ) μάθαμε την κλίση αρσενικών ουσιαστικών με κατάληξη -ος 

Στην παρακάτω διεύθυνση του Blog μπορείτε να βρείτε σημειώσεις για την Κλίση αρσενικών ουσιαστικών με κατάληξη -ος: 
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/09/blog-post_28.htmlΑσκήσεις για το σπίτι: 

Στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων της γλώσσας να κάνεις τις παρακάτω ασκήσεις:

1)Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά: ο έμπορος, ο σκύλος, ο κυνηγός.

2)Να γράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού, όπως στο παράδειγμα:

π.χ. ο ελέφαντας --> οι ελέφαντες

α) ο κόκορας --->

β) ο κόρακας ---> 

γ) ο κόρακας --->

δ) ο κλέφτης --->

ε) ο διευθυντής --->ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
α) Αυτοδιόρθωση φυλλαδίου μαθηματικών.
β) Επανάληψη στην προπαίδεια.

Ασκήσεις για το σπίτι:
1) Να γίνουν οι παρακάτω προσθέσεις:
α)47 + 13 +24=
β) 18 + 52 + 57=
γ)39+25+11=
δ)24 + 29 + 61=

2) Να γίνουν οι παρακάτω διαιρέσεις:
α) 49:7=___ γιατί 7Χ____=49
β)56: 8=___ γιατί 8Χ_____=56
γ) 54:6=___ γιατί 6Χ____= 54
δ) 72:9=___ γιατί 9Χ____=72
ε)77:7=___ γιατί 7Χ____=77
στ) 0:6=___ γιατί 6Χ___=0

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Δεν κάναμε

**************************************************************
Τρίτη, 27/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ, "Λούνα Παρκ, παππούλη μου", σελ.39-40
Ανάγνωση: Όλο το ποίημα
Ορθογραφία: Όλες οι λέξεις από το λεξιλόγιο της σελίδας 26 του Βιβλίου της Γλώσσας
Αντιγραφή:α) 1 φορά οι παραπάνω λέξεις. 
                  β)Φτιάξε τις προτάσεις που γη κάθε μία  από αυτές να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις παραπάνω λέξεις της αντιγραφής.
Ασκήσεις για το σπίτι: 1) Στο τετράδιο εργασιών/ ασκήσεων της γλώσσας να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά: μαθητής, χάρακας.
                2) Στο τετράδιο εργασιών/ασκήσεων της Γλώσσας κάνε την άσκηση 3 της σελίδας 17 του τετραδίου εργασιών γλώσσας (λεπτό βιβλίο) προσέχοντας όλα εκείνα που σας έχω σημειώσει με μπλε γράμματα.
Στην παρακάτω διεύθυνση του Blog μπορείτε να βρείτε σημειώσεις για την Κλίση αρσενικών ουσιαστικών: 
http://tosxoleiaki.blogspot.gr/2016/09/blog-post_27.html 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 7, σελ. 24-25
Ασκήσεις για το σπίτι: 
Τετράδιο Εργασιών μαθηματικών, σελ. 22,  άσκηση 2, σελ. 23, άσκηση 6
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ!!!!!

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κεφάλαιο 2, "Για να ζούμε μαζί χρειαζόμαστε κανόνες", σελ. 14-16
Εργασία για το σπίτι: Φτιάχνω τους κανόνες που πρέπει να έχουμε στην τάξη μας ώστε να λειτουργούμε αρμονικά.

**************************************************************

Δευτέρα, 26/9/2016
ΙΣΤΟΡΙΑ:
Κεφάλαιο 3, σελ. 15-16 (τις υπόλοιπες σελίδες του κεφαλαίου θα τις κάνουμε την Παρασκευή), "Οι Θεές του Ολύμπου" (αναλυτικά ερωτήσεις και σημειώσεις για το μάθημα αυτό στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ του Blog).

Εργασία Ιστορίας (για Παρασκευή): Διάλεξε μία από τις αγαπημένες σου Θεές (γυναίκες) του Ολύμπου και ζωγράφισέ την. Μη ξεχάσεις να αποδώσεις με τη ζωγραφιά σου όλα εκείνα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (εμφάνιση, ντύσιμο, εξοπλισμό) που κάνουν τη Θεά να ξεχωρίζει και θα μας βοηθήσει να μαντέψουμε ποιά Θεά είναι.

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, σελ.21-24, "Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι".
Ανάγνωση: Κείμενο, σελ. 21-22
Λεξιλόγιο στο μπλοκάκι: προικισμένος, υποδειγματικός, μαθαίνω, μαθητής, μάθημα
Ορθογραφία: α) οι σημερινές λέξεις του λεξιλογίου
                      β) η άσκηση 10 του βιβλίου σελ. 24
Αντιγραφή: α) Ό,τι έχω για ορθογραφία (λέξεις + άσκηση 10) 2 φορές.
                    β) Γράφω από μία πρόταση για κάθε μία από τις λέξεις του σημερινού λεξιλογίου.
Ασκήσεις Γλώσσας για το σπίτι:
α)Στο τετράδιο εργασιών και ασκήσεων της Γλώσσας να κάνεις την άσκηση 4 του Βιβλίου, σελ. 22. 
β) Να μάθεις καλά το πως κλίνεται το άρθρο (διάβασε τις σημειώσεις που γράψαμε στην τάξη, αλλά και όσα σχετικά έχω αναρτήσει στο blog αφου πατήσεις πάνω στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Κεφάλαιο 6, "Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση", σελ. 22-23
Ασκήσεις για το σπίτι
α)επανάληψη στην προπαίδεια
β)οι χρωματισμένες ασκήσεις από το Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών, σελ. 20-21


ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Επανάληψη στην προπαίδεια με παιχνίδι πολλαπλασιασμών.

**************************************************************
Παρασκευή, 23/9/2016

ΙΣΤΟΡΙΑ:
Κεφάλαιο 2, σελ. 11-14, "Οι Θεοί του Ολύμπου" (αναλυτικά ερωτήσεις και σημειώσεις για το μάθημα αυτό στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ του Blog).
Εργασία Ιστορίας: Διάλεξε έναν από τους αγαπημένους σου Θεούς (άντρες) του Ολύμπου και ζωγράφισέ τον. Μη ξεχάσεις να αποδώσεις με τη ζωγραφιά σου όλα εκείνα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (εμφάνιση, ντύσιμο, εξοπλισμό) που κάνουν τον Θεό να ξεχωρίζει και θα μας βοηθήσει να μαντέψουμε ποιος Θεός είναι.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
"Γιατί ζούμε μαζί;". Κατασκευή αφίσας.
Εργασία Μελέτης: Για το επόμενο μάθημα Μελέτης Περιβάλλοντος, σκέψου και σημείωσε στο πρόχειρο κάποιους κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αρμονικά στην τάξη μας, έτσι ώστε να τους συμπεριλάβουμε στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της τάξης μας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:
Κεφάλαιο 4, σελ. 16-18 "Η προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό".

**************************************************************
Πέμπτη, 22/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Γράψαμε έκθεση, κάναμε επαναληπτική ορθογραφία (θα το καθιερώσουμε για την ημέρα της έκθεσης), προχωρήσαμε στη Γραμματική (σημειώσεις του μαθήματος θα αναρτηθούν στην αρχική σελίδα του Blog). 
Ασκήσεις Γλώσσας: για αύριο στο Τετράδιο Εργασιών - Ασκήσεων της Γλώσσας
1) Γράψε τι μέρος του λόγου είναι η κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:

 • της =_____
 • όμορφη=_______
 • γυναίκες=______
 • τρέξαμε=______
 • ψωνίσαμε=_____
 • άγριοι=_______
 • των=_____
 • βιβλίο=_____
2) Γράψε τι γένος είναι η κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:
 • λύκος=________
 • λιοντάρι=______
 • μαϊμού=_______
 • λεοπάρδαλη=___
 • καμήλα=_______
 • σκύλος=_______
 • γάτα=_________
 • αλεπού=________
 • καρχαρίας=______
 • φίδι=___________
 • σκουλήκι=_______
 • ελέφαντας=______
3) Γράψε τι αριθμό βρίσκεται η κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:
 • τις συμμαθήτριες =____________
 • το βιβλίο=________
 • των τετραδίων=_____________
 • τα μολύβια=______________
 • της ξύστρας=_____________
 • του χάρακα=______________

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 5, "Πολλαπλασιασμός, Προπαίδεια ΙΙ", σελ. 20-21
Κάναμε τις ασκήσεις του βιβλίου και προφορική επανάληψη στην προπαίδεια.
Ασκήσεις για σπίτι (για αύριο):
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ.18-19, οι υπογραμμισμένες ασκήσεις:


ΙΣΤΟΡΙΑ:
Ενότητα 1, Κεφάλαιο 1, "Τιτανομαχία", σελ. 8-10 (ερωτήσεις και σημειώσεις σχετικές με το μάθημα για σωστή προετοιμασία στη σελίδα της Ιστορίας του Blog)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 3, "Ο Θεός είναι κοντά μας", σελ.14 - 15
Διαβάζουμε, κατανοούμε και μαθαίνουμε τα παρακάτω της σελ. 15:


**************************************************************
Τετάρτη, 21/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ
α) Προετοιμασία για την αυριανή έκθεση με θέμα: "Περιγράφω το σχολείο μου".
β)Γραμματική: Τα μέρη του λόγου . 

Ανάγνωση: Όχι
Λεξιλόγιο ημέρας: Επανάληψη στο λεξιλόγιο που έχουμε κάνει ως τώρα στο μπλοκάκι.

Αντιγραφή: Όχι
Ασκήσεις Γλώσσας: α) Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας (λεπτό βιβλίο), σελ.13, Άσκηση 1
                                β) Στο τετράδιο εργασιών και ασκήσεων της γλώσσας γράφω πέντε λέξεις για κάθε ένα από τα παρακάτω μέρη του λόγου:
ΑΡΘΡΟ: _____,_____,_____,____,______
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ:_____,_____,_____,____,______
ΕΠΙΘΕΤΟ:_____,_____,_____,____,______
ΡΗΜΑ:_____,_____,_____,____,______

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 Κεφάλαιο 4, "Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια", Επανάληψη.

Ασκήσεις για το σπίτι:

α) Πολύ καλή επανάληψη σε όλη την προπαίδεια.
β) Το σημειωμένο μέρος των ασκήσεων 2,3, 5, 6 του βιβλίου εργασιών μαθηματικών (λεπτό βιβλίο), σελ.16-17 που φαίνονται παρακάτω:α) Σημειώσεις για τα Μέρη του Λόγου καθώς και το σχεδιάγραμμα για την 1η Έκθεση θα τα αναρτήσω εντός ολίγου στη Σελίδα της ΓΛΩΣΣΑΣ του Blog, όπως και στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ blog
β) Προκειμένου η επανάληψη της προπαίδειας να είναι πιο ευχάριστη και λιγότερο κουραστική για τα παιδιά στο blog θα αναρτηθούν δύο παιχνίδια προπαίδειας (το ένα είναι ήδη αναρτημένο, το άλλο εντός ολίγου). Καλό θα είναι τα παιδιά να παίζουν αυτά τα παιχνίδια με την παρουσία των γονιών τους ώστε να κάνουν εξάσκηση και στην προπαίδεια των "δύσκολων" κι όχι μόνο των "εύκολων" αριθμών.
**************************************************************
Τρίτη, 20/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, σελ. 18 "Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας"
Ανάγνωση: Κείμενο σελίδας 18
Λεξιλόγιο ημέρας: αίθουσα χορού, αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα αναμονής, αίθουσα, εκδηλώσεων, αίθουσα προβολών, αίθουσα φυσικής, αίθουσα υπολογιστών, τάξη, αυλή, σχολείο, κυλικείο
Αντιγραφή: α)Η υπογραμμισμένη φράση της άσκησης 7 της σελ. 19 του βιβλίου της Γλώσσας (2 φορές)

                   β) Το σημερινό λεξιλόγιο (λέξεις + φράσεις που σημειώσαμε στο μπλοκάκι)
                    γ) Φτιάξε 5 προτάσεις (τουλάχιστον) με όποιες λέξεις ή φράσεις θες από το σημερινό λεξιλόγιο.
Ορθογραφία: Η υπογραμμισμένη φράση της άσκησης 7, της σελίδας 19 του Βιβλίου της Γλώσσας και οι λέξεις του λεξιλογίου της ημέρας.
Ασκήσεις Γλώσσας: Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ.14, Ασκήσεις 2 και 3


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 Κεφάλαιο 4, "Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια" σελ. 18 -19
Ασκήσεις για το σπίτι:
Ξαναθυμάμαι την προπαίδεια του 3 και του 10. Πολύ καλή επανάληψη σε όλη την προπαίδεια.

ΜΕΛΕΤΗ

Κεφ. 1- "Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε - Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο", σελ. 9-10
**************************************************************
Δευτέρα, 19/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Ανθολόγιο: Νώντας Έλατος, "Ένας περίπατος στην πόλη", σελ. 89-91
Ανάγνωση: όλη η σελίδα 89

Αντιγραφή:α) Οι υπογραμμισμένες προτάσεις της σελ.89 (2 φορές με ωραία γράμματα)
β) οι λέξεις που σημειώσαμε σήμερα στο μπλοκάκι ρωτώ, ερώτηση, άσκηση, συμμαθητής, διορθώνω(2 φορές με ωραία γράμματα)
γ) δημιουργία προτάσεων με κάθε μια από τις παραπάνω λέξεις.
Ορθογραφία: Οι προτάσεις και οι λέξεις που έχω για αντιγραφή.
Άσκηση Γλώσσας:  να γράψεις αυτά που σου ζητά η Άσκηση 3 του μαθήματος στη σελ. 91, στο τετράδιο εργασιών της γλώσσας.


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κεφάλαιο 3, "Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα", σελ. 16 -17.
Ασκήσεις Μαθηματικών:
α) Τετράδιο εργασιών μαθηματικών, σελ.15, άσκηση 3(μισή)
β) Τετράδιο εργασιών μαθηματικών, σελ. 15, άσκηση 4
γ) Επανάληψη στην προπαίδεια του 5 και του 7


ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητα 1, Κεφάλαιο 1, "Τιτανομαχία", σελ. 8-10 (ερωτήσεις και σημειώσεις σχετικές με το μάθημα στη σελίδα της Ιστορίας)
**************************************************************
Παρασκευή, 16/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, "Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο", σελ. 15-17
Ανάγνωση: σελίδα 16 τα δύο κειμενάκια
Αντιγραφή:α) Η υπογραμμισμένη πρόταση της άσκησης 5 στη σελίδα 17 (2 φορές με ωραία γράμματα)
                  β) οι λέξεις που σημείωσαν τα παιδιά στο μπλοκάκια (2 φορές με ωραία γράμματα)
                  γ) φτιάχνουν προτάσεις με τις παραπάνω λέξεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επανάληψη σε προσθέσεις διψήφιων με και χωρίς κρατούμενο.
Ασκήσεις για το σπίτι:
Να γίνει επανάληψη στην προπαίδεια του 4 και του 9 καθώς και επανάληψη στην προπαίδεια των αριθμών που είδαμε μέσα στην εβδομάδα (1, 2, 6,8).
**************************************************************
Πέμπτη, 15/9/2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, "Επιστροφή στα θρανία", σελ. 12-14
Ανάγνωση: ΟΧΙ
Αντιγραφή
α) μια φορά με ωραία γράμματα οι παρακάτω προτάσεις της Άσκησης 6:
β) μία φορά τις λέξεις που σημείωσαν τα παιδιά σήμερα στο μπλοκάκι τους (αίθουσα, τμήμα, τάξη)
γ)να γράψουν από μία πρόταση με την κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις.

Ορθογραφία: Ό,τι έχω για αντιγραφή
Άσκηση Γλώσσας: Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 9, Άσκηση 1 (πάνω στο βιβλίο)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Βιβλίο Μαθηματικών, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2 "Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών", σελ. 14-15

Ασκήσεις Μαθηματικών:
α)το υπογραμμισμένο μέρος της άσκησης 3, σελ. 12


β) το υπογραμμισμένο μέρος της άσκησης 4, σελ. 12

γ)το υπογραμμισμένο μέρος της άσκησης 6, σελ.13

δ) το υπογραμμισμένο μέρος της άσκησης 7, σελ. 13

ε) επανάληψη στην προπαίδεια του 2 και του 8

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δεν προχωρήσαμε σε καινούριο μάθημα.

************************************************************Τετάρτη, 14 / 9/ 2016

ΓΛΩΣΣΑ
Βιβλίο Γλώσσας, "Θαλασσινό Σχολείο", σελ. 10-11
Ανάγνωση: ποίημα ,σελ 10
Αντιγραφή: α) οι δύο πρώτοι στίχοι του ποιήματος (1 φορά)
                   β) κοχύλι, φύκια, άμμος                       (1 φορά)
                   γ) φτιάχνω από μία πρόταση με την κάθε μια από τις παραπάνω τρείς  
                    λέξεις.
Ορθογραφία : οι στίχοι του ποιήματος και οι λέξεις που έχω για αντιγραφή.
Ασκήσεις Γλώσσας: 
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ.8, Άσκηση 1 (μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή)
Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας, σελ. 8, Άσκηση 2, πάνω στο βιβλίο των Εργασιών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Βιβλίο Μαθηματικών, Ενότητα 1, Κεφ. 1, σελ. 12 - 13
Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 10-11
Ασκήσεις Μαθηματικών:
α) Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών, σελ. 10, Άσκηση 2

β) Τετράδιο Εργασιών  Μαθηματικών, σελ. 11, Άσκηση 6

γ) Επανάληψη στην προπαίδεια του 1 και του 6


ΙΣΤΟΡΙΑ

Δεν προχωρήσαμε σε καινούριο μάθημα.

                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ